Bureau

Longkanker Nederland heeft een landelijk bureau, gevestigd in Utrecht, waar vier betaalde medewerkers werken. Het bestuur bestaat uit drie mensen. Daarnaast hebben we twee adviesraden: een Patiëntenadviesraad (PAR) en een Specialistenadviesraad (SAR). Beide raden geven advies en ondersteuning. Zo denken ze mee over ons beleid en controleren specialisten medische informatie die wij op de website plaatsen. Verder worden we ondersteund door onze vrijwilligers.

Het bureau van Longkanker Nederland heeft vier medewerkers: Lidia, directeur (32 uur), Alice, beleidsmedewerker (28 uur) en twee communicatieadviseurs Clarinda (24 uur) en Cindy (4 uur). Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Annemarie Jeziorski, Susan Boereboom en Zillah Roelofs. Zij werken voor onze koepel NFK en verzorgen ook de ledenadministratie van andere kankerpatiëntenorganisaties.


De medewerkers ontvangen een salaris op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.