Samenwerkingspartners

Longkanker Nederland werkt samen met de volgende organisaties:

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Het is de koepelorganisatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties, die zich inzet voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Een aantal organisaties richt zich op patiënten met een specifieke vorm van kanker, anderen bijvoorbeeld op een bepaalde doelgroep.

Alle lidorganisaties behartigen de belangen van mensen met kanker en organiseren lotgenotencontact. Daarnaast hebben zij als doel (ex-) patiënten en hun naasten te ondersteunen in het krijgen van de juiste zorg en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Longkanker Nederland is een van de 19 lidorganisaties. Klik hier voor meer informatie over NFK.

KWF Kankerbestrijding

Longkanker Nederland wordt, net als alle andere organisaties die lid zijn van NFK, onder andere gesubsidieerd door NFK vanuit KWF Kankerbestrijding. Voor deze subsidie zijn voorwaarden opgesteld in een document. Hierin staan alle afspraken en doelstellingen beschreven tussen KWF Kankerbestrijding en de organisaties van NFK.

De doelen van KWF Kankerbestrijding zijn: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Klik hier voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding

Long Alliantie Nederland (LAN)

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland is lid van Long Alliantie Nederland (LAN). Dit is een samenwerking tussen 35 partijen die zich hard maken voor goede longzorg en preventie van longziekten.

LAN bereikt mooie resultaten met het grote netwerk van beroepsgroepen in de longzorg, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties. Lid zijn onder andere het Longfonds, LHV, NVALT, KNGF, Longcentra Nederland, V&VN en geneesmiddelenbedrijven. Klik hier voor meer informatie over Long Alliantie Nederland.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet. Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.

Met KWF Kankerbestrijding en NFK richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten. Het platform combineert betrouwbare medische informatie met een sociaal netwerk. Steeds meer patiënten en naasten weten de weg naar kanker.nl te vinden.

Alliantie Nederland Rookvrij (ANR)

Longkanker Nederland heeft zich aangesloten bij Alliantie Nederland Rookvrij (ANR). De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die als doel hebben om er samen voor te zorgen dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

De ANR wordt gevormd door vele organisaties die samen een Rookvrije Generatie willen realiseren. De initiatiefnemers zijn Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Klik hier voor meer informatie over Alliantie Nederland Rookvrij (ANR).