Nieuws Nieuwsbericht

Pilot vergoeding behandeling psychische klachten

De diagnose kanker is een enorme schok. Ook als de behandeling slaagt, houden veel mensen psychische klachten. Toch is de vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben.

In 2016 is de richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker opgesteld. Daarmee is het nu mogelijk om de psychosociale zorg duurzaam in te richten. In 2018 is een pilot gestart voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Deze pilot heeft als doel om te onderzoeken of de vergoeding voor de behandeling van deze psychische klachten uiteindelijk weer terug in het basispakket zou moeten.

Lees verder over de pilot >>
Bekijk de folder voor patiënten >>
Bekijk de video over de pilot >>