Net als water zijn gegevens heel erg belangrijk. Binnen de gezondheidszorg kunnen gegevens worden gebruikt om patiënten mondiger te maken en te helpen. Het Health Outcomes Observatory project (H2O) brengt de publieke en private sector samen om in heel Europa een gestandaardiseerd gegevensbeheer en infrastructuursysteem tot stand te brengen. Deze gezondheidsgegevens kunnen samen met ervaringen en voorkeuren van patiënten zorgen voor een goed gesprek tussen patiënten en hun zorgverleners over welke zorg nodig is. Dit leidt tot zorg op maat voor de patiënt en voor efficiëntere en duurzamere zorgsystemen.

Versterking van de stem van de patiënt in de gezondheidszorg

H2O streeft naar een model voor gegevensbeheer dat patiënten controle geeft over hun gegevens. Door de gezondheidsgegevens van de patiënten te analyseren en te vergelijken kunnen er betere resultaten en voorspellingen worden gedaan. Dit kan leiden tot:

  • het verbeteren van de vooruitzichten voor gezondheidsonderzoek;
  • het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe behandelingen die de door patiënten gerapporteerde resultaten weerspiegelen;
  • het ondersteunen van efficiëntere gezondheidszorgsystemen in Europa.

Voordelen voor patiënten

Uitkomsten die door patiënten worden gerapporteerd, worden meestal niet opgenomen in een grote databank met gegevens. Ook worden de gegevens niet altijd gebruikt om beslissingen te nemen over de eigen behandeling. Door het veilige systeem van H2O te gebruiken en in te vullen, krijgen patiënten betrouwbare informatie over hun klachten (symptomen), behandelervaring en voorkeuren. Wanneer patiënten deze informatie delen met de arts en samen hierover praten, kan dit zorgen voor zorg op maat en betere behandelbeslissingen. Het systeem is zo gemaakt dat patiënten beter de controle krijgen en houden over hun gezondheid. Doordat patiëntenorganisaties uit de hele wereld de anonieme gezondheidsinformatie kunnen inzien over hun patiëntengroep, kunnen deze organisaties de resultaten als bewijs gebruiken bij het bieden van begeleiding en belangenbehartiging. Longkanker Nederland doet dit voor alle patiënten uit Nederland.

Met H2O kunnen patiënten:

  • Persoonlijke metingen bijhouden over hun eigen gezondheid tijdens diagnose, behandeling en nazorg.
  • Patronen herkennen die te maken hebben met de eigen gezondheid of behandeling. Zoals klachten of bijwerkingen die steeds terugkeren bij de behandeling.
  • De eigen gezondheid vergelijken met andere patiënten van H2O. Hierdoor krijgt de patiënt een beter inzicht in de ziektelast op een breder niveau. Ook kan de patiënt eigen ervaringen en maatregelen vergelijken met die van andere patiënten met dezelfde aandoening. Dit digitale hulpmiddel kan ook helpen bij het beoordelen van de kwaliteit van de zorg die de patiënt ontvangt.
  • Toegang krijgen tot maatregelen en informatie waarop zorgbeslissingen worden gebaseerd. En de mogelijkheid hebben om hun eigen gedachten en voorkeuren beter te bespreken met hun arts of andere zorgverlener.
  • Een geïntegreerd overzicht maken van hun eigen gezondheidsinformatie. Ze kunnen hier altijd naar verwijzen doordat het hulpmiddel digitaal is. Zo kunnen ze het laten zien aan de arts of een andere zorgverlener.
H2O banner