Er is een witboek beschikbaar waarin je kunt lezen hoe je voor jouw eigen regio de palliatieve waaier kunt maken en inzetten. Zorgverleners kunnen deze informatiewaaier voor patiënten, aanpassen aan het aanbod in hun eigen regio en de waaier uitreiken aan mensen met longkanker. In de waaier staat praktische informatie over palliatieve zorg in de eigen regio buiten het ziekenhuis.


De informatieve Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie geeft patiënten met longkanker in de palliatieve fase (gevorderd stadium III of stadium IV) en hun naasten, praktische informatie over palliatieve zorg in de eigen regio buiten het ziekenhuis. De verschillende hoofdstukjes van de waaier bespreken een specifiek thema. Binnen elk thema wordt er verwezen naar website links van regionale en nationale organisaties, voor meer lokale en gedetailleerde informatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • huisarts
 • thuiszorg
 • voorlichting aan huis
 • verwerking
 • partner
 • maatschappelijk werk
 • inloophuis
 • patiëntenorganisatie
 • inzet van vrijwilligers
 • hospice
 • ondersteuning van levensvragen
 • vragen rond het levenseinde.

Getrainde verpleegkundigen reiken de waaier aan hun patiënten uit.

Witboek over inzet waaier palliatieve zorg beschikbaar
Er is sinds maart 2021 een witboek beschikbaar waarin je kunt lezen hoe je voor jouw eigen regio de palliatieve waaier kunt maken en inzetten. Zorgverleners die interesse hebben, kunnen de waaier regionaal aanpassen en aan hun patiënten met longkanker uitreiken. De waaier wordt beheerd en beschikbaar gesteld door Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda. In het document hieronder (witboek) wordt uitgebreide informatie gegeven over hoe zorgverleners de waaier kunnen aanpassen en implementeren op hun eigen afdeling.

Waaier oorspronkelijk ontwikkeld door Amphia Ziekenhuis
De waaier is oorspronkelijk ontwikkeld door het Amphia Ziekenhuis binnen het project Nazorg stadium IV longkanker en wordt daar sinds 2018 met succes ingezet. De informatiewaaier werd positief ontvangen door patiënten: ruim 90% gaf aan dat de waaier meer greep op de situatie bracht en voor 75% van de patiënten droeg de waaier positief bij aan hun verwerkingsproces. Zorgverleners gaven aan dat de waaier en bijbehorende scholing hun goede kennis en vaardigheden bood om het gesprek over het levenseinde aan te gaan. Ook hielp het hun om voor ondersteuning beter te kunnen verwijzen naar het palliatieve netwerk in de regio.

Regionale versies van de waaier

In 2020 zijn binnen dit project van Longkanker Nederland Implementatie Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie, i.s.m. Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en het Projectteam van het Amphia Ziekenhuis, regionale versies van de waaier ontwikkeld in een aantal ziekenhuizen in de regio Rotterdam. Het Erasmus Medisch Centrum, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis zetten sinds januari 2021 de waaier ook in. Antonius Ziekenhuis is nu ook met dit project bezig.

Waaiers allen

Deze uitrol is financieel mogelijk gemaakt door de geneesmiddelenbedrijven AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer Oncology, Roche en Takeda en door KWF.

Met jouw hulp kunnen we mensen met longkanker blijven helpen Steun ons en doneer nu!