Het doel van het IMPRESS-project is het ondersteunen van patiënten met uitgezaaide kanker die worden/werden behandeld met immunotherapie of doelgerichte therapie bij het versterken van hun veerkracht. Daarvoor willen we exploreren welke factoren helpen bij het veerkrachtig omgaan met onzekerheden en stressoren. Op basis van deze bevindingen willen we een open online veerkracht platform/website ontwikkelen. We denken dat een focus op het verbeteren van veerkracht een waardevolle eerste stap is in de mentale zorg voor deze patiënten.

De IMPRESS studie is een initiatief van het Helen Dowling Instituut (HDI) voor psychosociale zorg bij kanker.

Dit onderzoek is voor mensen met stadium 4 kanker die langere tijd leven met melanoom of longkanker.

Welke factoren dragen bij aan de veerkracht van patiënten? Hoe kunnen we deze kennis het beste toepassen in een online platform dat patiënten met uitgezaaide kanker ondersteunt bij het verbeteren van hun veerkracht? Je vindt hier meer informatie over het onderzoek.

Longkanker Nederland is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het onderzoek. Ook hebben we input geleverd op de onderzoeksopzet, de patiënteninformatie en hebben geholpen bij het werven van deelnemers.

Nu al veel informatie opgehaald is, is de stap om het online platform te gaan opzetten aangebroken. Daarbij zullen we ook weer helpen om samen met patiënten en hun familie mee te denken over wat er op het platform moet komen en in welke vorm.

Logo IMPRESS V1 g 768x334