Er zijn in Nederland veel culturen met verschillende opvattingen over leven, ziekte en dood. In de longkankerzorg krijgen zorgverleners daar regelmatig mee te maken. Geneesmiddelenbedrijf MSD en het Maasstad ziekenhuis deden onderzoek naar zorg voor mensen met longkanker die niet meer beter worden en een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Samen met Longkanker Nederland keken we naar de uitkomsten en maakten we daar een symposium en geaccrediteerde e-learning van.

Lees meer over dit project in dit artikel. De e-learning vind je hier.

14 GT RDM Interculturele zorg H3 A7976