In 2017 heeft Longkanker Nederland een onderzoek gedaan onder specialisten en patiënten over het patiëntcomfort bij een bronchoscopie. Van de 300 longartsen werkten 51 mee aan de inventarisatie. Daarnaast hebben 15 patiënten meegedaan. Ook in 2021 is het de voorlichting over en het aanbieden van een slaapmiddel bij een bronchoscopie nog onvoldoende geregeld.

Een groot deel van de patiënten geeft aan dat een bronchoscopie met alleen keelverdoving pijnlijk is en men hierbij ongemak ervaart. Meerdere patiënten zeggen nooit meer een bronchoscopie te willen ondergaan, ook niet als het medisch noodzakelijk zou zijn. De minderheid vindt het onderzoek met alleen keelverdoving ongemakkelijk maar draaglijk.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat patiënten die tijdens de bronchoscopie een slaapmiddel (sedatie) hebben gekregen, minder angstig waren. Het onderzoek vond men minder pijnlijk. Artsen geven aan dat ze een vorm van sedatie bij de bronchoscopie prettiger en minder stressvol vinden voor de arts en de patiënt. Dit was voor ons aanleiding om het algemene verdovingsbeleid in verschillende ziekenhuizen bij een bronchoscopie te inventariseren.

Patiënt heeft een keuze

Uit het onderzoek kwamen uiteenlopende reacties. Dit gaf ons een beeld van de praktijk. De bronchoscopie wordt namelijk niet in elk ziekenhuis op dezelfde manier uitgevoerd. De standaardprocedure varieert. De patiënt wordt altijd slechts één optie voorgelegd. Patiënten hebben geen keuze gekregen tussen alleen keelverdoving of ook een slaapmiddel. Er is geen sprake van samen beslissen.

Wij vinden dat elke patiënt geïnformeerd moet worden over de mogelijkheden van sedatie bij de bronchoscopie. Ook de voor- en nadelen moeten worden uitgelegd. Kiest de patiënt alleen keelverdoving of ook een slaapmiddel? En welk middel wordt dit dan? Om de patiënten hierover te informeren zijn er twee video’s over bronchoscopie ontwikkeld: ‘bronchoscopie’ en ‘sedatie bij bronchoscopie’. Na het inwinnen van de informatie kan de patiënt zijn keuze met de arts bespreken. Daarna beslissen ze samen of de patiënt alleen keelverdoving krijgt of ook een slaapmiddel. Op deze manier heeft de patiënt wel een keuze.

Ook in 2021 gebeurt het nog steeds dat patiënten geen goede voorlichting krijgen over de mogelijkheid van een slaapmiddel bij een bronchoscopie.

Lees hier de ervaringen van twee patiënten

Film bronchoscopie
Met jouw hulp kunnen we mensen met longkanker blijven helpen Steun ons en doneer nu!