Samen met Deci Medical, artsen, verpleegkundigen en patiënten gingen we in gesprek over of er voldoende aandacht is voor psychosociale problemen waar patiënten met longkanker mee te maken kunnen hebben. In het rapport zijn ook best practices opgenomen. Ook vroegen we of het mogelijk zou zijn om de zorg voor zeldzame longkanker die nu in 7 ziekenhuizen geboden mag worden samen met andere ziekenhuizen te bieden.