Patiënten met longkanker kunnen hun bijwerkingen melden via een app. In 2018 zijn we gestart om IKNL te ondersteunen in het starten van een project om een bijwerkingen app voor patiënten met longkanker op te zetten. In 2023 zijn we zover dat ook andere partijen die bijwerkingen apps hebben gemaakt data voor de studie kunnen verzamelen.

Met de bijwerkingen app kunnen patiënten hun bijwerkingen via een app invullen. Patiënten geven ook aan hoeveel last ze hebben van de bijwerkingen. Als de bijwerkingen boven een bepaalde grenswaarde uitkomen, krijgt de patiënt een melding. De patiënt wordt gevraagd contact op te nemen met het ziekenhuis.

Normaal denken patiënten al snel, ik wil niet lastig zijn of de dokter heeft het al zo druk of over twee weken heb ik al een afspraak in het ziekenhuis, ik ga nu niet bellen over mijn bijwerkingen.

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat patiënten door de bijwerkingen app, bijwerkingen eerder melden. Doordat ze eerder de bijwerkingen melden, kan het ziekenhuis eerder ingrijpen. De dosis van een middel kan verlaagd worden en/of er wordt extra medicatie tegen de klachten gegeven. Daardoor kunnen patiënten langer met hun medicijn door blijven gaan. Dit zorgt er zelfs voor dat mensen die de bijwerkingen app gebruiken hierdoor gemiddeld langer leven dan mensen die de bijwerkingen niet of (te) laat melden.

Als een bijwerking niet heel ernstig is, krijgt de patiënt via de app een advies wat hij/zij kan doen bij bijvoorbeeld diarree. In de app zit ook een vragenlijst over de kwaliteit van leven. Hiermee wordt ook duidelijk welke impact de ziekte en de bijwerkingen hebben op het leven van de patiënt.

Je kunt je als ziekenhuis aanmelden om mee te doen aan het project om de app in zoveel mogelijk ziekenhuizen te gaan gebruiken.

Ook wordt samengewerkt met andere partijen die bijwerkingen apps hebben gemaakt om te kijken hoe al deze informatie gebruikt kan worden, zodat IKNL nog meer leert en in de toekomst misschien via de app kan voorspellen of de kanker weer groeit.

Meer informatie vind je bij IKNL