Longkanker Nederland nam deel aan het project Uitkomstgerichte Zorg. In het project wordt uitkomstinformatie over verschillende ziektes verzameld. In oktober 2021 is gestart om uitkomstgerichte informatie over longkanker te verzamelen. Hieronder lees je meer informatie over dit project. Je kunt ook de video bekijken.

Wat is Uitkomstgerichte Zorg?

De beste behandeling voor een ziekte is een behandeling die past bij de individuele patiënt. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar toch gaan we nog vaak uit van een 'standaard'. Een oudere, alleenstaande man vindt waarschijnlijk andere dingen belangrijk in zijn leven dan een jonge moeder. Daar past dan vaak ook een andere behandeling bij. Tegelijk zijn er voor één en dezelfde ziekte steeds meer keuzemogelijkheden voor een behandeling. Het zijn twee belangrijke ontwikkelingen die de kijk op de gezondheidszorg veranderen.

Om deze ontwikkelingen door zorgprofessionals, patiënten en zorgaanbieders te stimuleren, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 70 miljoen in het Programma Uitkomstgerichte Zorg (periode 2018-2022). Dat doet ze in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraars.

Doelen Uitkomstgerichte Zorg

Welke behandeling geeft medisch gezien de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat past bij mij als patiënt en waar kan ik die behandeling het beste krijgen? Hoe beoordelen andere patiënten die in een vergelijkbare situatie zitten dat? Veel vragen waar we soms geen of slechts gedeeltelijk antwoord op krijgen.

Het project Uitkomstgerichte Zorg heeft twee doelen:

  • Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor de patiënt.
  • Het leveren van kwaliteit door en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional.

Bron: www.uitkomstgerichtezorg.nl