Het coronavirus heeft veel invloed op ieders leven nu. En de zorg hierover bij mensen met longkanker is groot. Longkanker Nederland geeft daarom antwoord op veelgestelde vragen.

Loop je als patiënt met longkanker meer risico om het coronavirus te krijgen?

De kans om corona (COVID-19) te krijgen is niet groter als je longkanker hebt. Het risico is vergelijkbaar met andere mensen. Wel is het belangrijk dat je probeert te voorkomen dat je het virus krijgt. Volg daarom de regels van het RIVM extra goed op.

Hoe zeker is het dat als je longkanker hebt en corona krijgt, je daarvan ernstiger ziek wordt?

Het is nog niet goed te voorspellen wie ziek wordt na besmetting. Er zijn zieke mensen hersteld van corona, maar ook kerngezonde mensen aan de ziekte overleden. Als je hoort bij de doelgroep kwetsbare mensen is er meer kans om ernstiger ziek te worden. Ook patiënten met longkanker, en met name mensen die chemotherapie krijgen, horen bij de kwetsbare mensen. Net als (oudere) mensen met een slechtere conditie of mensen met diabetes of andere ziekten.

Wat moet ik doen als ik mij ziek voel?

Neem bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts telefonisch contact op met je huisarts of je behandelend arts. Zij kunnen dan verder onderzoeken of je misschien bent besmet met COVID-19. Als je andere klachten hebt, bijvoorbeeld door je (behandeling tegen) longkanker, neem dan contact op met je behandelend arts. Stel dit niet uit omdat je bang bent dat zij te druk zijn. Dat kan je gezondheid onnodig schaden. Het blijft belangrijk dat je gewoon contact opneemt met je ziekenhuis of huisarts bij klachten rond longkanker. Artsen en ziekenhuizen vragen je dat te blijven doen.

Ik heb longkanker en maak me zorgen. Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Als je vragen of zorgen hebt over je behandeling, kun je het beste bij je eigen behandelend arts terecht. Die kent jouw situatie en gezondheid het beste. Hij of zij kan het beste antwoord geven op je vragen over wat corona (COVID-19) betekent voor jouw specifieke situatie en behandeling.

Is het uitstellen of wijzigen van mijn behandeling niet erg?

Specialisten hebben sommige kankerbehandelingen aangepast. Sommige behandelingen worden uitgesteld, of vinden minder vaak plaats, of de dosis wordt verlaagd of je krijgt een ander middel. Door zo’n verandering in je behandeltraject zorgt je arts dat je behandeling tegen kanker en ook de bescherming tegen COVID-19, zo optimaal mogelijk is. Per patiënt wordt gekeken wat de beste behandeling op dit moment voor jou is. Heb je hier toch vragen of zorgen over, zeg het dan tegen je behandelend arts. Die legt jou uit hoe het zit in jouw situatie.

Heeft het coronavaccin negatieve gevolgen voor de ziekte kanker en/of de kankerbehandeling?

Op dit moment zijn nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar over de effecten van de corona vaccins op kanker en/of de effectiviteit van de kankerbehandeling. Gezien de soort van de vaccins lijkt er op dit moment geen reden tot zorg. Voor mensen met solide vormen van kanker lijkt er geen reden dat het vaccin een negatieve invloed heeft op de ziekte of de behandeling. Voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker kan meer maatwerk nodig zijn en moet per patiënt gekeken worden of en wanneer in het behandeltraject vaccinatie mogelijk is. Wij raden kankerpatiënten aan de vaccinatie met hun behandelend arts te bespreken. Verder lijkt het ons belangrijk dat kankerpatiënten na vaccinatie goed worden gemonitord. Dit om te meten of zij voldoende immuunrespons tegen corona opbouwen en om er (helemaal) zeker van te zijn dat de vaccinatie geen ongewenste effecten heeft op kanker en/of de behandeling.

Werkt het coronavaccin wel bij kankerpatiënten?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met chemotherapie en/of immuuntherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht.

Meer informatie

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 8 september 2021