Nieuws Nieuwsbericht Oproepen

Wil jij deelnemen aan het groepsgesprek over niet-kleincellige longkanker op 8 mei?

Word je behandeld voor niet- kleincellige longkanker of ben je daar afgelopen jaar voor behandeld? Dan horen we graag jouw mening tijdens een groepsgesprek.

Op dit moment wordt de richtlijn aangepast voor behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (de medische naam voor longkanker). In deze richtlijn zal advies worden gegeven over de behandeling, nazorg en informatie. In een richtlijn staat hoe de behandeling hoort te verlopen. Dit helpt de behandelaar en de patiënt een goede keuze te maken voor de meest geschikte behandeling.

Groepsgesprek
Het is belangrijk dat patiënten hun mening kunnen geven bij de ontwikkeling van richtlijnen. De mening van patiënten horen we graag tijdens een groepsgesprek met ongeveer 6-8 patiënten. Tijdens het groepsgesprek praten we over hoe je de zorg die je hebt gekregen hebt ervaren.

In het groepsgesprek komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe zou de zorg voor patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom eruit moeten zien?
  • Wat zou er beter kunnen?
  • Welke problemen heeft u ervaren?
  • Wat ging er goed en zou bij iedereen zo moeten gaan?

De informatie die we krijgen in dit gesprek wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de richtlijn.

Het groepsgesprek vindt plaats op dinsdag 8 mei van 13.00 – 15.00 uur in Utrecht.

Het groepsgesprek duurt ongeveer 2 uur en zal plaatsvinden in een vergaderruimte op Utrecht Centraal Station. Als dank voor jouw deelname ontvang je een cadeaubon van 25 euro en reiskostenvergoeding. Vanzelfsprekend zullen we vertrouwelijk omgaan met de informatie uit het groepsgesprek. In de richtlijn wordt jouw naam niet vermeld.

Wil je meewerken aan dit groepsgesprek of wil je meer informatie? Neem dan contact op via info@longkankernederland.nl