In dit webinar gaan we in op het belang van tijdige en goede proactieve zorgplanning bij deze ziekte: wat is voor u als patiënt nu belangrijk en wat is belangrijk als de ziekte vordert? Welke symptomen treden op en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen? Wat is er te doen aan benauwdheid? Hoe kijk je naar de toekomst? Welke wensen liggen er? Praat je hierover met je zorgverleners?

Uitgezaaide longkanker is een veelvoorkomende ziekte welke in de tijd progressief is. Een groot deel van de patiënten met longkanker zal hier niet meer van genezen, daarom is er goede zorg en begeleiding nodig door zorgprofessionals. Patiënten kunnen hun latere en laatste levensfase klachten zoals pijn, benauwdheid, vermoeidheid, angst en depressieve gevoelens ervaren. Daarnaast heeft de ziekte veel impact op het werk, op naasten en op het beoefenen van hobby’s.

Sprekers zijn longarts Judith Herder (Meander Medisch centrum), verpleegkundig specialist longoncologie in opleiding Gerdien Beumer (OLVG west). Ook zal Renée Dubois aansluiten, zij is patiënt met longkanker en lid van het patiëntenpanel van patiëntenvereniging Longkanker Nederland. Zij zal vertellen wat de ziekte voor haar betekent en hoe zij nadenkt over de toekomst. Longarts Ben Tomlow is de gespreksleider deze avond.

De avond is online, begint om 20.00 uur en is gratis. Registratie is wel verplicht.

Aanmelden kan hier

Het webinar wordt georganiseerd door een samenwerking van Carend, Longkanker Nederland, PZNL en de Patiëntenfederatie Nederland.

Judith Renee en Ben


Deel via

Lees verder...

  1. 1 september 2023 6 oktober Themamiddag kwaliteit van leven met en na radiotherapie georganiseerd door MAASTRO
    Lees verder
  2. 31 augustus 2023 15 november: Training Samen Beslissen en Proactieve Zorgplanning bij longkanker - voor verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen
    Lees verder
  3. 29 augustus 2023 Boek voor mannen met een ongeneeslijke ziekte: Echt de Sjaak!
    Lees verder