Onze website is uitgebreid met een overzicht van alle onderzoeken naar nieuwe medicijnen tegen longkanker waar patiënten aan mee kunnen doen. Dit overzicht is beschikbaar gesteld door Heyleys.nl. Elke dag wordt het overzicht bijgewerkt, zodat de nieuwste onderzoeken er snel in staan. Longkanker Nederland vindt het belangrijk dat patiënten toegang hebben tot innovatieve behandelingen die getest worden in klinisch onderzoek. Daarom werkt Longkanker Nederland samen met iClusion, de makers van het Heyleys platform.

122 nieuwe behandelingen die getest worden

Kennis en technologie leiden tot steeds betere medicijnen en behandelingen. Deze vooruitgang is bereikt door samenwerking tussen patiënten, artsen, wetenschappers en de geneesmiddelenbedrijven. Nog nooit waren er zoveel nieuwe medicijnen tegen longkanker in ontwikkeling. Er zijn op dit moment 122 onderzoeken in Nederland naar nieuwe medicijnen tegen longkanker.

Kijk voor het overzicht van alle onderzoeken naar nieuwe medicijnen tegen longkanker in België op www.heyleys.be

Samen beslissen over de beste behandeling

Patiënten met longkanker en hun familie zijn vaak op zoek naar informatie over behandelkansen. Ze willen betrouwbare informatie over lopende onderzoeken naar nieuwe behandelingen. Deze informatie kunnen zij dan met hun longarts bespreken. Zo kunnen ze samen kijken of er nog andere kansen voor ze zijn, als de behandeling die ze nu krijgen niet meer werkt.

Het onderzoek naar nieuwe medicijnen wordt meestal opgebouwd in drie fasen. Soms zijn er vier fasen nodig. Lees meer over de verschillende fasen. Door het meedoen aan studies, help je mee om te proberen meer behandelingen tegen longkanker te ontwikkelen.

Lidia Barberio, directeur Longkanker Nederland: “Door de samenwerking met iClusion kunnen wij patiënten en behandelaars via onze website toegang geven tot alle medicijnonderzoeken in Nederland. Mensen hoeven nu niet meer op verschillende plekken te zoeken naar deze informatie. Een voordeel is ook dat de informatie in het Nederlands is want niet iedereen begrijpt de informatie in het Engels.”

Database voor professionals

Ook artsen helpen we om eenvoudig studies te vinden. Via het online portaal op onze website, kunnen zij direct alle lopende studies vinden via de knop voor professionals. Via het portaal krijgen zij toegang tot de clinical trial database voor professionals: Trial-Eye. Daar kunnen ze de studies in meer detail bekijken of zelf een studie aanmelden. Voor artsen betekent dit dat het minder tijd kost om een onderzoek te vinden voor een patiënt. Ook betekent het dat er hierdoor meer en sneller patiënten aan studies mee kunnen gaan doen.

Hanneke Janssen, directeur iClusion: “Doordat longkankerpatiënten nu ook via de website van Longkanker Nederland toegang hebben tot alle klinische studies over longkanker in Nederland, bereiken we meer mensen met onze informatie. Onze missie is om de toegang tot klinisch onderzoek voor alle kankerpatiënten te vergroten. Dit lukt alleen als zoveel mogelijk kankerpatiënten, hun naasten en de artsen weten dat de medicijnen van de toekomst, vandaag al getest worden in klinisch onderzoek.”

Iframe Heyleys op longkankernederland nl

Over Heyleys

Heyleys.nl is gemaakt vanuit het inzicht dat ernstig zieke patiënten nog te vaak buitenspel staan om aan onderzoek naar nieuwe behandelingen deel te kunnen nemen. Heyleys is een online platform, ontwikkeld met de patiënt als vertrekpunt in het proces, waar alle klinische onderzoeken op het gebied van kanker te vinden zijn. Het online platform is tot stand gekomen in samenwerking met patiëntenverenigingen, artsen en verpleegkundigen. Het is bedoeld om patiënten aan te moedigen het gesprek over klinisch onderzoek met hun behandelaars aan te gaan.

Logo heyleys en longkanker

Deel via

Lees verder...

  1. 29 januari 2022 Webinar voor patiënten met kanker en hun naasten: ‘Wat kan ik zelf doen? De regie houden bij de diagnose kanker’
    Lees verder
  2. 26 januari 2022 Doe mee en vul de vragenlijst in over Samen beslissen
    Lees verder
  3. 25 januari 2022 Persoonlijk verhaal van Lennie de Man: "Geniet NU, want straks is NU niet meer!"
    Lees verder