Vandaag, 5 oktober, openen NFK en Longkanker Nederland de nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling “Financiële gevolgen van kanker: wat is jouw ervaring?”. Met deze vragenlijst willen we achterhalen wat de financiële gevolgen van kanker kunnen zijn en wat dit betekent voor het leven van (ex)-kankerpatiënten en hun naasten.

Uit de Doneer Je Ervaring peiling uit 2019 over Kanker en Werk kwam naar voren dat 60% van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld, financiële gevolgen heeft ervaren. Met deze nieuwe vragenlijst gaan we dieper in op deze gevolgen. Als we meer inzicht hebben in de financiële gevolgen van kanker, kunnen wij nog gerichter de belangen van mensen met kanker en hun naasten behartigen.

Vul de vragenlijst in

Heb jij financiële gevolgen ervaren tijdens of na je ziekte? En zo ja, wat was de invloed ervan op je leven? Graag vragen we je om anoniem je ervaring te delen. Ook als de diagnose kanker geen financiële gevolgen voor je heeft of had, is het invullen van de vragenlijst voor ons erg waardevol. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt voor het delen van jouw ervaring!

De vragenlijst staat open tot 19 oktober 2021.

De resultaten worden op 14 december gedeeld op nfk.nl en longkankernederland.nl.

Deze peiling is een initiatief van en ontwikkeld door de kankerpatiëntenorganisaties verenigd binnen NFK. De peiling is mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Federatie Financieel Planners (FFP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Deel via

Lees verder...

  1. 1 oktober 2021 Stoptober: Doe mee net als Hans Klok en Patricia Paay!
    Lees verder
  2. 29 september 2021 Mirjam Willemsen nieuw lid Patiëntenpanel Longkanker Nederland
    Lees verder
  3. 28 september 2021 Eva (23) is ongeneeslijk ziek: “Hoe kostbaar gezondheid is heb ik mij nooit eerder écht gerealiseerd”
    Lees verder