Woensdag 9 januari werd de eerste training ‘Effectief Communiceren’ gegeven aan longoncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In deze training van Pharos leren de deelnemers hoe ze laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden kunnen herkennen bij mensen met longkanker. Directe aanleiding voor deze training is de realisatie van vier praatkaarten. Longkanker Nederland heeft samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Pharos deze kaarten ontwikkeld. De praatkaarten geven oncologieverpleegkundigen houvast bij het geven van voorlichting en het voeren van een goed gesprek met laaggeletterde patiënten.

Herkennen

1 op de 3 Nederlanders heeft moeite om informatie over gezondheid of zorg te vinden, te begrijpen en te beoordelen en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Deze mensen zijn beperkt gezondheidsvaardig. Een groot deel van hen heeft zoveel moeite met lezen en schrijven, dat het hun hindert in het dagelijks leven. Door onbekendheid met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid, weten de meeste oncologieverpleegkundigen vaak niet wanneer ze ermee te maken hebben. Daarom leren de deelnemers in de training allereerst om de signalen te herkennen die op laaggeletterdheid kunnen wijzen.

Bespreekbaar maken

In de training kregen de deelnemers tips en trucs om op een prettige en respectvolle manier laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Er is geoefend met de praatkaarten over longkanker en er zijn gesprekjes gevoerd om patiënten op een andere manier beter te kunnen begeleiden. Hierdoor voelen patiënten zich gesteund en kan de kwaliteit van zorg verder verbeteren. De zorg en ondersteuning sluiten zo beter aan bij wat patiënten nodig hebben.

“Deze training vond ik leerzaam. Ik ben me bewust van laaggeletterdheid. Ik wilde graag informatie en tips hoe hier concreet in de spreekkamer mee om te gaan. Daar heb ik meer duidelijkheid over gekregen. Tijdens de oefenen met de acteur ervaar je hoe moeilijk het is om effectief te communiceren. Ik heb een patiënt voor ogen die ik nu beter kan helpen. Ik vind het belangrijk dat ook zij de juiste passende aandacht en informatie ontvangen.” Hilde de Reus, verpleegkundig consulente longoncologie Rijnstate Ziekenhuis.

Praatkaarten ter ondersteuning

Speciaal voor professionals die patiënten met longkanker begeleiden en coachen, zijn praatkaarten ontwikkeld. Deze kaarten ondersteunen oncologieverpleegkundigen bij de uitleg over longkanker, uitzaaiingen en behandelingen. De praatkaarten zijn samen met taalambassadeurs ontwikkeld. Ze zijn zeer geschikt om te gebruiken in de communicatie met mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn. Het taalniveau is aangepast, de uitleg wordt ondersteund met passende tekeningen.

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland heeft de praatkaarten samen ontwikkeld met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Pharos.

Heb jij als oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist meer behoefte aan ondersteuning?
In de Pharos training ‘Effectief Communiceren’ leer je hoe je laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden kunt herkennen. Na de training ben je in staat om vragen, informatie en adviezen beter aan te laten sluiten op het taal- en opleidingsniveau van de patiënt. Ook wordt geoefend met het werken met de praatkaarten. Deze geaccrediteerde training duurt drie uur. Voor meer informatie over de training kun je kijken op de website van Pharos of contact opnemen via training@pharos.nl.Deel via

Lees verder...

  1. 11 januari 2019 Echte dokters huilen ook - Warner Prevoo
    Lees verder
  2. 8 januari 2019 Een erg interessant artikel over immuuntherapie
    Lees verder
  3. 8 januari 2019 Aanmelden initiatieven Rookvrije Generatie Awards van start
    Lees verder