De minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers gaat de Gezondheidsraad om een advies vragen over longkankerscreening. Wij bedanken de kamerleden van D66 en de PVV en KWF voor hun hulp om aandacht te vragen bij de minister voor de mogelijkheid om longkanker vroeg op te sporen. Gisteren zijn antwoorden op vragen van de kamerleden van D66 en de PVV gepubliceerd. Zij stelden vragen over of er een bevolkingsonderzoek naar longkanker gaat komen.

Ernst Kuipers

De Gezondheidsraad geeft adviezen aan de minister van Volksgezondheid. Nu gaat de minister deze raad dus vragen om een advies te geven over invoeren van een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Hierbij zal de raad kijken naar de voor- en nadelen van het meedoen aan het bevolkingsonderzoek voor mensen, de kosten, beschikbaarheid van apparatuur en meer.

Met het Radboudumc, het Erasmus MC, de NVALT, patiënt met longkanker en raadslid John Franke, longarts Wanda de Kanter en anderen vraagt Longkanker Nederland om een bevolkingsonderzoek naar longkanker voor te bereiden. We zijn iedereen die helpt om longkanker te ontdekken in een stadium waarbij iemand nog kan genezen heel dankbaar.

KWF heeft samen met Longkanker Nederland gevraagd aan de minister om niet alleen te kijken wat niet kan of wat ingewikkeld is en daarmee vroeg opsporen van longkanker geen kans te geven. 'Vraag een advies aan de partij die daarvoor is, de Gezondheidsraad was het verzoek.'

Wat gaan andere landen doen?

In een artikel dat in mei is gepubliceerd staat daarover dit:

"De regeringen van Polen, Kroatië en Italië gaan landelijke, georganiseerde screeningprogramma's voor longkanker implementeren voor personen met een hoog risico. Het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland zijn in een vergevorderd stadium van het verkennen van de haalbaarheid van grootschalige implementatie, terwijl Frankrijk, België, Nederland en Spanje aarzelen in hun aanpak."

We hopen dat Nederland in plaats van achterloper, voorloper wordt op het vroeg opsporen van longkanker. Het advies vragen aan de Gezondheidsraad is een mooi begin.

Lees meer over dit onderwerp op onze pagina over het bevolkingsonderzoekDeel via

Lees verder...

  1. 1 september 2022 John Franke: ‘Bevolkingsonderzoek had mij kunnen redden’
    Lees verder
  2. 29 augustus 2022 Bijeenkomst in Medisch Centrum Leeuwarden voor mensen met longkanker en hun familie
    Lees verder
  3. 25 augustus 2022 Longkanker coalitie België werkt aan een digitaal platform met informatie over longkanker
    Lees verder