Hoe ervaar jij de veranderingen in de zorg als gevolg van de coronacrisis? Met de nieuwe Doneer Je Ervaring-vragenlijst gaat NFK op zoek naar de ervaringen van kankerpatiënten én zorgverleners die in de afgelopen maanden van de coronacrisis in het ziekenhuis kankerzorg hebben gekregen of geleverd.

Hoe kankerpatiënten de eerste gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren, peilde NFK eerder dit jaar.

Vanwege het coronavirus hebben ziekenhuizen veel maatregelen getroffen om de zorg zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo zijn afspraken omgezet naar (video)belafspraken en mochten er minder begeleiders mee naar het ziekenhuis. Met onze nieuwe peiling gaat NFK hier dieper op in. Hoe ervaar je de ziekenhuisafspraken op afstand? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat vind je van de coronamaatregelen?

Graag vragen we je om anoniem je ervaring te delen. De invultijd is afhankelijk van jouw situatie en varieert tussen de 5 en 15 minuten.
Ga hier naar de vragenlijst ->>
De vragenlijst staat open tot 3 november 2020.

Waarom deze vragenlijst?
NFK vraagt naar de ervaringen van zowel patiënten als artsen en verpleegkundigen. Alle ervaringen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de politiek om afspraken te maken over de toekomst van de kankerzorg. De wens is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd, te behouden, en het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat voor de kankerzorg de juiste balans wordt gevonden tussen ‘zorg op afstand’ en ‘zorg in het ziekenhuis’.

De resultaten van de vragenlijst deelt NFK op 15 december op nfk.nl/corona.

Deze peiling is een initiatief van koepelorganisaties in de zorg SONCOS, V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie en NFK met de 19 aangesloten lidorganisaties.


Bron: NFKDeel via

Lees verder...

  1. 5 oktober 2020 Interview Meggy Peters in rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’
    Lees verder
  2. 5 oktober 2020 Weinig vooruitgang bij uitgezaaide kanker
    Lees verder
  3. 29 september 2020 Ervaringen in patient journey bij longkankerzorg in kaart gebracht
    Lees verder