DJE substitutie Instagram Herman fulltext

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van kankerpatiëntenorganisaties. Longkanker Nederland is hierbij aangesloten. NFK maakte een vragenlijst over waar mensen de zorg voor hun kankerbehandeling krijgen. En waar ze die zouden willen krijgen. Longkanker Nederland werkte hieraan mee.

In totaal vulden 6.238 mensen de vragenlijst in, 250 van deze mensen hebben of hadden longkanker. Hieronder beschrijven we de uitkomsten van de mensen die longkanker hebben of hadden en de vragenlijst invulden. Van deze mensen kreeg 113 mensen een operatie, 131 mensen kregen bestraling (radiotherapie) en 180 mensen kregen medicijnen, een deel hiervan kreeg een combinatie van deze behandelingen. Van de mensen die medicijnen kregen, kregen 123 mensen chemotherapie, 93 mensen immuuntherapie en 31 mensen doelgerichte therapie (tabletten) en hiervan kregen 35 mensen meerdere van deze medicijnen bijvoorbeeld chemotherapie en immuuntherapie.

Chemotherapie en immuuntherapie bij longkanker worden meestal in het ziekenhuis gegeven. 9 van de 10 mensen konden daardoor niet kiezen waar ze hun medicijnen kregen.

Van de 147 mensen die de behandeling in het ziekenhuis kregen waren er 112 (76%) heel tevreden. 84% van de longkankerpatiënten zou als ze mochten kiezen er dan ook voor kiezen om de behandeling in hun eigen ziekenhuis te blijven ontvangen. De meest genoemde reden (59%) om bij het eigen ziekenhuis te willen blijven, is de deskundigheid van de zorgverleners.

11% zou de zorg graag op een andere locatie die onderdeel is van het ziekenhuis krijgen en ook 11% zou de behandeling graag in een ander ziekenhuis krijgen. Als het mogelijk zou zijn, zou 26% de behandeling thuis willen krijgen en 14% bij een locatie in de eigen buurt zoals een gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk.

Ook werd gevraagd of iemand naast de zorg in het ziekenhuis ook zorg die met de kanker te maken heeft op andere plekken kreeg. Dat was bij een minder dan de helft van de mensen zo. De plek was bij 60% in een gezondheidscentrum (zoals huisartspraktijk, buurtpoli, wijkgebouw, prikpoli, diagnostisch centrum)

De meest genoemde zorg die mensen buiten het ziekenhuis kregen:

controle via laboratoriumonderzoek, zoals onderzoek van bloed, urine of ontlasting - 26 mensen

controle via beeldvorming (zoals echo, CT-scan, röntgenfoto, MRI) - 37 mensen

Als het mogelijk zou zijn te kiezen waar je deze 'overige zorg' zou kunnen krijgen, wil 76% van de longkankerpatiënten deze zorg graag in het eigen ziekenhuis krijgen. 15% wil het op een andere locatie van het ziekenhuis, 11% in een ander ziekenhuis, 19% thuis en 25% in een gezondheidscentrum, zoals huisartspraktijk, buurtpoli, wijkgebouw, prikpoli, diagnostisch centrum. 191 mensen vulden deze vraag in. Ook hierbij werd als meest genoemde reden om de zorg in het eigen ziekenhuis te willen ontvangen de deskundigheid van de zorgverleners genoemd.Deel via

Lees verder...

  1. 12 juni 2024 Ablatie als behandeling bij longkanker
    Lees verder
  2. 7 juni 2024 Heb je longkanker en kreeg/krijg je wijkverpleging? Wij horen graag jouw ervaring.
    Lees verder
  3. 6 juni 2024 21 juni Informatiebijeenkomst over immuuntherapie bij longkanker
    Lees verder