ZonMW heeft het UMCG een subsidie toegekend binnen het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg voor het verbeteren van het zorgpad longkanker. Aan dit project werken verschillende organisaties en afdelingen mee. Vanuit UMCG de afdelingen Klinische Farmacie, Longoncologie en Toegepast GezondheidsOnderzoek. Daarnaast werken een socioloog, een IT specialist, huisartsen en apothekers in de eerste lijn en patiëntorganisatie Longkanker Nederland mee.

Waarom dit project?

We vragen het aan Job van Boven. Hij is assistent professor en hoofdaanvrager van het project en werkt op de afdeling Klinische Farmacie van het UMCG. Job: “De behandeling voor mensen met longkanker verbetert snel. Eén van de ontwikkelingen is het stijgende gebruik van orale oncolytica. Dit zijn medicijnen die patiënten zelf thuis moeten innemen. Het risico hiervan is dat bijwerkingen minder goed kunnen worden bijgehouden. Ook kan de medicatie verkeerd worden gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat de behandeling minder goed werkt of dat patiënten meer last hebben van klachten. Ook zorgt het voor verspilling van medicijnen. In 2019 hebben we het hele zorgpad voor mensen met longkanker in kaart gebracht en gekeken wat knelpunten zijn. Met dit project willen we deze knelpunten stap-voor-stap aanpakken.”

Samen sterker! Samen met de patiënt

Job vervolgt: “Het mooie van dit project is dat we het samen met de hele keten gaan doen, inclusief de patiënt zelf. Hierdoor zorgen we ervoor dat het hele zorgpad of de “patient journey” zo goed mogelijk verloopt. Dit kan onder andere door de volgende punten aan te pakken:

 • Innovatieve diagnostiek bij de longoncoloog. Zo kun je bijvoorbeeld via een bloeddruppel kijken hoeveel van het medicijn in het bloed van de patiënt terecht is gekomen. Dat geeft informatie over hoe hoog de dosering voor die patiënt moet zijn.
 • Het toepassen van gedeelde besluitvorming door de verpleegkundig specialist bij het inzetten van de behandeling. Dit wordt Samen Beslissen genoemd. Elke keer als er een keuze gemaakt moet worden, gaat de arts of verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige in gesprek met de patiënt. Er wordt gepraat over de voordelen en nadelen van elke behandeling, de bijwerkingen en over wat de patiënt belangrijk vindt. Welke wensen en voorkeuren hij of zij heeft.
 • Een duidelijke uitleg voor patiënten over het gebruik van de medicijnen en de medicijnspiegel.
 • Ervoor zorgen dat patiënten bijwerkingen kunnen melden. En dat de bijwerkingen door de apotheker worden bijgehouden.
 • Een goede informatieoverdracht naar de huisarts. We kijken hierbij ook naar digitale ondersteuning bij de patiënten thuis.”

Actieonderzoek: resultaten direct inzetten

“Dit project is een “Actieonderzoek” en wordt gecoördineerd door Annemieke Visser van de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek van het UMCG. Samen met patiënten, naasten en zorgverleners wordt kennis verzameld en een Toolkit met hulpmiddelen ontwikkeld. Het voordeel van een actieonderzoek is dat de resultaten direct worden ingezet om de zorg voor mensen met longkanker in het UMCG en later ook in andere oncologische centra te verbeteren.”

Plaatje project Multidisciplinaire topzorg voor patiënten met longkanker: samen sterker!

Deel via

Lees verder...

 1. 21 april 2022 Samen Beslissen: praat met jouw arts over wat jij belangrijk vindt
  Lees verder
 2. 19 april 2022 Voorjaarsbijeenkomsten LiLo (Live Longer België) voor mensen met longkanker en longvlieskanker
  Lees verder
 3. 12 april 2022 In memoriam Frank Slaats
  Lees verder