Longkanker is de kanker waaraan de meeste mensen in Nederland overlijden. In 50% van de gevallen wordt longkanker pas ontdekt in stadium 4. Helaas is er dan geen genezing meer mogelijk. Longkanker Nederland wil dat longkanker eerder kan worden ontdekt, zodat er nog wel een goede kans op genezing is. Daarom is het belangrijk dat er een bevolkingsonderzoek naar longkanker komt.

Bevolkingsonderzoek CT scan

Wat is een (proef)bevolkingsonderzoek?

Bij een bevolkingsonderzoek wordt een grote groep mensen onderzocht die nog geen klachten heeft, maar wel een hoog risico heeft op het ontwikkelen van longkanker. Door het vroeger ontdekken en behandelen van longkanker kan worden voorkomen dat mensen overlijden aan longkanker. Op dit moment is er nog geen bevolkingsonderzoek naar longkanker.

Wel is “4-IN-THE-LUNG-RUN” gestart: een Europees proefbevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Voor dit onderzoek zullen 26.000 mensen in 6 Europese landen worden gescreend op longkanker, ook in Nederland. Hier vind je meer informatie over dit onderzoek en of je mee kunt doen.

Advies Longkanker Nederland aan de gezondheidsraad

Dit voorjaar vroeg Minister Kuipers aan de Gezondheidsraad om een advies te geven over het bevolkingsonderzoek naar longkanker. Partijen zoals KWF, de wetenschappelijke vereniging van longartsen en Longkanker Nederland zijn hierbij betrokken. Tijdens de hoorzitting hierover sprak Lydia Franke, de vrouw van John Franke die zich samen met ons inzette voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker en onlangs overleed aan longkanker. Ook leverde Longkanker Nederland een schriftelijk betoog in.

De Gezondheidsraad streeft ernaar aan het einde van het jaar een adviesrapport klaar te hebben.

Meer weten over vroegtijdige opsporing van longkanker? Kijk op onze website.Deel via

Lees verder...

  1. 10 augustus 2023 Huidklachten bij longkanker
    Lees verder
  2. 9 augustus 2023 Welke uitkomsten zijn belangrijk voor patiënten bij het maken van een behandelkeuze?
    Lees verder
  3. 8 augustus 2023 Word jij lid van het Maastro digitale patiëntenpanel?
    Lees verder