Van 13 februari t/m 19 februari 2021 organiseert de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de jaarlijkse ‘Week van de Euthanasie’. Dit jaar is er tijdens deze week speciale aandacht voor euthanasie bij dementie. Maar het is ook belangrijk om over euthanasie na te denken als je longkanker hebt. En de verschillen te weten tussen euthanasie en palliatieve sedatie.

Week van de euthanasie 2021

Euthanasie is een onderwerp waar je liever niet over nadenkt. Toch is het wel verstandig om hier over na te denken als je longkanker hebt. Als je pas laat bedenkt dat je euthanasie zou willen, dan kan het te laat zijn om dit goed te kunnen regelen. Ben je ongeneselijk ziek? Maak dan een afspraak met je huisarts om over euthanasie en jouw wensen en de mogelijkheden te praten.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het door een arts actief beëindigen van het leven bij ondraaglijk lijden. Hiervoor moet je een aantal gesprekken met je arts hebben gehad over het beëindigen van jouw leven. En over jouw wensen rondom euthanasie. Dit moet met de arts opgeschreven zijn. En een andere arts moet controleren of hij of zij het eens is met de euthanasieverklaring. Lees meer hierover op de website van de NVVE.

Digitale lezing over het levenseinde en wilsverklaringen
Wil je meer weten? Dan kun je je aanmelden voor de digitale lezing van de NVVE op 4 maart om 11.00 uur, 13.00 uur of 19.30 uur.

Wat zijn de verschillen tussen euthanasie en palliatieve sedatie?

De NVVE heeft een mooi overzicht gemaakt met de verschillen tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Zie hieronder of bekijk het overzicht op de website van de NVVE.

Euthanasie

Palliatieve sedatie

Doel: Levensbeëindiging bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Doel: Het verlichten van ondraaglijk lijden door het bewustzijn van de patiënt te verlagen. Het doel is niet het leven te bekorten of te verlengen.   

Er is geen redelijk andere oplossing voor de situatie waarin de patiënt zich bevindt. 

Het lijden kan niet op een andere manier verlicht worden. 

Kan ook toegepast worden wanneer patiënt nog (lang)
niet in de stervensfase is. 

Kan alleen toegepast worden in de stervensfase, als de patiënt minder dan 2 weken te leven heeft. 

Kan alleen op verzoek van de patiënt zelf. Dit verzoek moet uitdrukkelijk en weloverwogen zijn. 

Vaak op voorstel van de arts, in samenspraak met naasten en (indien mogelijk) patiënt. 

Euthanasie is geen recht van de patiënt en geen plicht van de arts. Een arts hoeft niet aan euthanasie mee te werken. 

Palliatieve sedatie is wel een recht. Als er een indicatie is voor palliatieve sedatie mag de arts mag niet weigeren.

Euthanasie is buitengewoon medisch handelen en valt onder de euthanasiewet. De arts moet controleren of het euthanasieverzoek aan de eisen van de wet voldoet.

Palliatieve sedatie is normaal medisch handelen. De arts moet zich houden aan de richtlijn palliatieve sedatie van artsenorganisatie KNMG.

De arts moet een tweede arts (SCEN-arts) raadplegen voor advies. De SCEN-arts moet de patiënt ook bezoeken.

Er is geen tweede arts nodig. 

De patiënt krijgt dodelijke middelen toegediend.

De patiënt krijgt 
bewustzijnsverlagende middelen toegediend.

Het overlijden is vrijwel onmiddellijk. De arts blijft erbij tot de patiënt is overleden.

Het kan uren, dagen en soms zelfs weken duren voordat de patiënt overlijdt. De arts blijft er niet voortdurend bij.

Omdat euthanasie een onnatuurlijke dood is moet de arts meteen na het overlijden van de patiënt de euthanasie melden aan de lijkschouwer.

Er bestaat geen meldplicht. Een overlijden na palliatieve sedatie is een natuurlijke dood: de patiënt overlijdt aan de ziekte waaraan hij leed of doordat hij  geen eten en drinken meer kreeg.

Euthanasie wordt altijd op zorgvuldigheid getoetst door een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Bij onzorgvuldigheid loopt de arts het risico op rechtsvervolging.

Alleen als vermoed wordt dat de palliatieve sedatie niet voldoet aan de richtlijn van de KNMG, wordt het handelen van de arts onderzocht.

Bron: www.NVVE.nlDeel via

Lees verder...

  1. 11 februari 2021 De PAULIEN studie, een eerbetoon aan oud-schaatster Paulien van Deutekom
    Lees verder
  2. 10 februari 2021 Pijn, doof gevoel of tintelingen in handen of voeten bij kanker, wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  3. 9 februari 2021 Longarts Jeske Staal en verpleegkundig specialist Erna Haverkate over longkankerzorg in coronatijd
    Lees verder