Leven met longkanker

Als je longkanker hebt, verandert het leven sterk. Samen met je omgeving moet je een nieuw evenwicht zien te vinden. Door de ziekte en de behandelingen heb je minder energie. Daarom is een goede conditie belangrijk: daarmee kan je de ziekte beter aan.

Dit kan je doen om dat op peil te houden:

 • Goed en gezond eten.
 • Bewegen en frisse lucht krijgen.
 • Goed slapen en ook overdag af en toe uitrusten.
 • Zorgen voor ontspanning die je prettig vindt.
 • Niet over je grenzen gaan in je werk en met het huishouden.
 • Als het teveel wordt, op tijd hulp inschakelen.
 • Vooral dingen doen die je zelf belangrijk vindt en de rest uit handen geven.
 • Zorgen dat je hobby’s en sociale contacten geen verplichtingen worden.

Emoties
De lichamelijke klachten en de behandelingen kunnen ervoor zorgen dat je minder kan doen dan je gewend bent. Ook het verwerken van de ziekte kost energie. Er komen allerlei gevoelens van wanhoop, verdriet, machteloosheid, boosheid, angst, somberheid en schuldgevoelens naar boven. Het kan zijn dat je gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde verandert en dingen die eerst belangrijk leken nu onbelangrijk lijken of andersom.

Veel patiënten raken na verloop van tijd gewend aan de gedachte longkanker te hebben en pakken dan de draad van het leven weer op. In het algemeen vinden de meeste patiënten de dagen na de behandelingen het zwaarst. Het duurt een tijdje voordat je weer op krachten komt. Zwaar lichamelijk werk kan daardoor in die periode moeilijk zijn. Ziek melden is dan een goed idee. Als het huishouden je te zwaar is, schakel dan hulp in. Van vrienden en familie of professionele hulp. Neem de tijd om hen uit te leggen wat je van ze verwacht en wat er moet gebeuren. Zij zijn immers niet gewend jouw huishouden te runnen. Als hulp spontaan wordt aangeboden, is het altijd een goed idee om dit te accepteren.

Sociale contacten
De ziekte heeft ook invloed op je sociale contacten. Omdat je sneller vermoeid bent, kan je niet op dezelfde manier met je vrienden omgaan of deelnemen aan sociale activiteiten. Soms is het nodig om een hobby even te laten liggen of een lidmaatschap van een vereniging (tijdelijk) op te zeggen. Het is ook belangrijk om een goed gesprek aan te gaan met je vrienden om uit te leggen hoe je je voelt en waar je mee zit.

Het is goed om mensen te laten weten dat je longkanker hebt (collega’s, leerkrachten op de school van je kinderen, kennissen), maar dat is niet altijd makkelijk. Veel patiënten vinden het vooral moeilijk om te vertellen aan mensen van wie ze veel houden, juist omdat ze hen geen pijn en verdriet willen doen. Iedereen reageert verschillend op het nieuws van je ziekte. Het kan zijn, dat mensen niks van zich laten horen, omdat ze niet zo goed weten hoe ze moeten reageren.

Naasten
Als iemand in je omgeving longkanker krijgt, verandert ook jouw leven ingrijpend:

 • De patiënt zal regelmatig ziek zijn en zorg nodig hebben
 • Het huishouden en de zorg voor inwonende kinderen zal vooral op jouw schouders terecht komen.
 • Je moet je partner en kinderen opvangen als ze verdriet hebben.
 • Ook zijn er allerlei mensen die je te woord moet staan, omdat ze willen weten hoe het gaat met de patiënt.
 • Je moet zelf ook verwerken dat je partner longkanker heeft en dat de toekomst er misschien heel anders uitziet.

Het komt er op neer dat je het druk zal hebben en dat je een sterke partij moet zijn. Veel naasten, vooral partners, hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen. Dat is begrijpelijk, maar het is juist belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Door ook als mantelzorger tijdig je grenzen aan te geven, kun je elkaar beter steunen. Neem dus tijd voor jezelf en vraag op tijd om hulp bij vrienden, familie of instanties.

Werk
Als je longkanker hebt en je werkt, verandert er misschien ook wat op het gebied van werk en inkomsten. Kan of wil je blijven werken? Is je ziekte te combineren met je werk? En wat zijn de gevolgen?
Op de website www.kankerenwerk.nl/kanker-en-werk vind je handvatten hoe je hier het beste mee kan omgaan.

Ook als werkgever kun je vragen hebben over wat de gevolgen zijn van de diagnose longkanker van een van je werknemers. De Folder Longkanker en Werk geeft je hier meer informatie over.

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

steun ons werk

Lotgenoten

Het kan prettig zijn om met lotgenoten contact te hebben. Dit kan in de besloten groepen op Facebook.
Lotgenotencontact

Patiënten en een longarts houden ieder een blog bij.
Bekijk de blogs