Hoe wordt Longkanker Nederland betaald?

Longkanker Nederland is een patiëntenorganisatie. Wij zijn lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Wij kunnen bestaan doordat we subsidie krijgen van KWF kankerbestrijding (70%) en van het Ministerie van Volksgezondheid/PGO (20%). Ook maken verschillende geneesmiddelenbedrijven, donateurs en andere partijen een aantal van onze projecten (10%) mogelijk:

 • Abbvie: patientjourney kleincellige longkanker (2018)
 • AstraZeneca: €1.461,- bijdrage aan project palliatieve waaier i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven en €1.679,- voor het project een vast verpleegkundig aanspreekpunt i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven (2020)
 • Boehringer-Inghelheim: 200-vragen boek (2014 tm 2018) 100-vragen boek (2019)
  €1.461,- bijdrage aan project palliatieve waaier i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven (2020)
 • BM-S: boekje 95 vragen over immuuntherapie (2018 en 2019), ontwikkeling praatkaarten en training voor de doelgroep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (2019, loopt door in 2020) eenmalig €5000,- in cofinanciering met Pfizer (ook €5000,-) en KIDZ gelden en €3.140,- voor de projecten palliatieve waaier en een vast verpleegkundig aanspreekpunt i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven en boekje 100 vragen over immuuntherapie (2020), gebruik filmpje immuuntherapie €2.333,- (2020)
 • MSD: patientjourney i.s.m. Roche (2018). €3.140,- voor de projecten palliatieve waaier en een vast verpleegkundig aanspreekpunt i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven (2020)
 • Pfizer: factsheet cijfers, algemene folder en boekje met belangrijke vragen voor de arts (2017 en 2018), patient summit voor 2 patiënten in Kopenhagen (€496,- per persoon) (2019) ontwikkeling praatkaarten en training voor de doelgroep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (2019, loopt door in 2020) eenmalig €5000,- in cofinanciering met BM-S (ook €5000,-) en KIDZ gelden,  €1.461,- bijdrage aan project palliatieve waaier i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven en €1.679,- voor het project een vast verpleegkundig aanspreekpunt i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven (2020). Ook heeft Pfizer een film gemaakt met een lid van ons patientenpanel over leven met de dood. We mogen deze film gebruiken via onze kanalen.
 • Roche: familieboekje (om kinderen uitleg te geven over longkanker), boekje Longkanker welke vorm heb ik? (2016 tm 2019), patientjourney i.s.m. MSD (2018), €1.461,- bijdrage aan project palliatieve waaier i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven en €1.679,- voor het project een vast verpleegkundig aanspreekpunt i.s.m. andere geneesmiddelenbedrijven (2020)
 • Het Samen beslissen project Best Onco Care wordt gefinancierd door Nutrica Danone. Wij kunnen onze uren voor dit project declareren. (2018, 2019 en 2020)
 • Het project Keuzehulp voor niet-kleincellige longkanker wordt gefinancierd uit SKMS gelden. (2019 en 2020). Wij kunnen onze uren voor dit project declareren.
 • Het project psychosociale gevolgen van niet kunnen eten i.s.m. IKNL wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland. We kunnen onze uren voor dit project declareren.

Lees hier ons Sponsorbeleid.

Jouw donatie gebruiken wij volledig voor onze projecten

Longkanker Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we donaties kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Longkanker Nederland geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. Longkanker Nederland kan de donaties en giften dus volledig inzetten voor al haar activiteiten.

Longkanker Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Dit betekent dat je donaties en giften kan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Longkanker Nederland geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. Longkanker Nederland kan de donaties en giften dus volledig inzetten voor al onze activiteiten. Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI- status, moet Longkanker Nederland voldoen aan bepaalde voorwaarden.

RSIN-nummer van de ANBI: 816652429
Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 41019590
Rekeningnummer: NL70 RABO 0347 5641 51 t.n.v. Stichting Longkanker Nederland
Participant Identification Code (PIC): 898116114