Longkanker Nederland werkt mee aan twee projecten om het herstel na een longkankeroperatie te verbeteren.

De projecten zijn de ERATS en de OPtrial. Longkanker Nederland is lid van de projectgroepen en heeft input geleverd op de onderzoeksopzet en patiënteninformatie. Ook heeft Longkanker Nederland gezorgd dat patiënten mee hebben gedacht over de inhoud en informatievoorziening voor patiënten die meedoen aan de onderzoeken.

De projecten zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk weer zo fit is dat deze zijn/haar dagelijkse activiteiten weer kan doen. Er wordt gewerkt aan de fitheid met een fysiotherapeut. En onderzocht wordt hoe de pijn na de operatie het best kan worden tegengegaan bij welke patiënten.

ERATS O Ptrial