Longkanker Nederland werkt mee aan twee projecten om het herstel na een longkankeroperatie te verbeteren. De projecten zijn de ERATS en de OPtriAL-studie.

Longkanker Nederland is lid van de projectgroepen en heeft input geleverd op de onderzoeksopzet en patiënteninformatie. Ook heeft Longkanker Nederland gezorgd dat patiënten mee hebben gedacht over de inhoud en informatievoorziening voor patiënten die meedoen aan de onderzoeken.

De projecten zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk weer zo fit is dat deze zijn/haar dagelijkse activiteiten weer kan doen. Er wordt gewerkt aan de fitheid met een fysiotherapeut. En onderzocht wordt hoe de pijn na de operatie het best kan worden tegengegaan bij welke patiënten.

ERATS

OPtriAL-studie

De OPtriAL-studie is een medisch wetenschappelijk onderzoek waarin onderzocht wordt wat de meest effectieve manier van pijnstilling is na een kijkoperatie aan de longen. Tijdens deze operatie wordt een deel van de long verwijderd. Om longpatiënten die in aanmerking komen voor dit onderzoek goed te informeren, is een duidelijke animatie gemaakt.

Achtergrond en doel van de studie

Een kijkoperatie waarbij een deel van de long verwijderd wordt, is een ingreep waarbij ongeveer tweederde van de patiënten na de operatie pijnklachten ervaart. Het doel van het OPtriAL onderzoek is om te onderzoeken wat de beste techniek is om pijn te behandelen na de kijkoperatie. Het onderzoek wordt in 9 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd en is opgestart door de longkliniek van het Máxima Medisch Centrum.

Tijdens het onderzoek worden de volgende technieken om pijn te behandelen onderzocht:

  • Een ruggenprik
  • Continue plaatselijke pijnstilling
  • Eenmalige plaatselijke pijnstilling

Animatie vervangt de tekstuele folder

Om longpatiënten die in aanmerking komen voor dit onderzoek goed te kunnen informeren, hebben de specialisten van het Máxima Medisch Centrum en Longkanker Nederland een uitgebreide informatiefolder voor patiënten gemaakt. Deze tekstuele folder werd echter te omvangrijk waardoor er voor een andere vorm is gekozen.

In samenwerking met arts-onderzoeker Louisa Spaans, hoofdonderzoeker/longchirurg Frank van den Broek en twee patiënten uit ons patiëntenpanel heeft Indiveo er een begrijpelijke animatie van gemaakt. De animatie laat zien hoe de OPtriAL studie is opgebouwd en welke verschillende vormen van pijnbestrijding kunnen worden gebruikt. De animatie geeft patiënten in 3 minuten een helder beeld van het onderzoek. Hierdoor kunnen ze een betere keuze maken om wel of niet deel te nemen aan de OPtriAL studie. Bekijk de animatie hieronder.

“Ik vind het een mooi en duidelijk filmpje. Beter te behappen dan pagina’s tekst.” — Deelnemer van het OptriAL onderzoek

Aantal patiënten dat meedoet aan de OPtriAL-studie (juli 2022)

In onderstaand plaatje zie je hoeveel patiënten meedoen aan de OPtriAL-studie.

Inclusie Optrial O Ptrial
Met jouw hulp kunnen we mensen met longkanker blijven helpen Steun ons en doneer nu!