Categorie: diagnose
  1. 01-08-2020

    Onduidelijkheid diagnose en behandeling

    Om mijn vragen te kunnen stellen zal ik eerst het verloop van de afspraken en uitslagen van de uitgevoerde onderzoeken beschrijven. Dit probeer ik zo summier mogelijk te doen. 1. Naar aanleiding van bepaalde klachten is een hartscan gemaakt. Uitslag: geen bijzonderheden m.b.t. het hart. Wel is een afwijking op de rechter long gezien. 2. Afspraak bij longarts n.a.v. bovenstaande hartscan. Daarop is een afwijking van plm. 1,3 cm te zien in de rechter longkwab. De longarts is 95% zeker dat het een niet-kleincellig bronchuscarcinoom betreft. Genezing is mogelijk door het operatief verwijderen van de afwijking. 3. PET-CT scan uitslag: FDG-avide nodus in de rechterbovenkwab, DD primair longcarcinoom, metastase. Let op: Anatomische variant met een accessoire fissuur. 2e avide laesie apicaal in de linker bovenkwab, cave 2e primaire. Scintigrafisch verdenking op een lymfeklier metastase links van de aortaboog. Geen aanwijzingen voor metastasen op afstand. Vergrote rechter bijnier zonder verhoogde FDG-opname, in 1e instantie meest passend bij een adenoom. Conclusie/Bespreking: Radiologisch beeld/ verdenking van dubbeltumor: - cT1bN0M0 rechteronderkwab - cT1aN2Mx linkerbovenkwab / dd reactief of infectieus 4. Bloedafname: Uitslagen in medisch dossier. Niet besproken. 5. MRI hersenen: geen afwijkingen gevonden 6. EBUS uitslag: Conclusie I EBUS 4R vlgs Naruke: geen aanwijzingen voor maligniteit. II EBUS 7 vlgs Naruke: geen aanwijzingen voor maligniteit. III EBUS 4L vlgs Naruke: geen aanwijzingen voor maligniteit. 7. Bronchusbiopsie uitslag: Geen afwijkingen gevonden in het afgenomen weefsel. 8. Mediastinoscopie. Biopt lymfeklieren naast luchtpijp? Hierover was verwarring. De longarts had ons verteld dat de verdachte lymfeklier in de longen onderzocht zou worden. Dit bleek niet het geval. Op de dag van onderzoek was hierover bij mij nog steeds onduidelijkheid. Uitslag: Geen afwijkingen gevonden. Conclusie: er is geen harde diagnose gesteld. Het uitgangspunt is dat de afwijkingen te zien op de PET-CT scan kwaadaardig zijn. De afspraken die ik heb gehad waren 2x bij de longarts. Daarna een gesprek met de chirurg over de Mediastinoscopie. Hier ontstond verwarring over hetgeen de longarts had verteld en wat de chirurg vertelde. Uiteindelijk is vlak voor het onderzoek voor mij duidelijk geworden wat precies de bedoeling was. De ingeplande vervolgafspraak (5-8) is bij een chirurg die mij onbekend is maar deel uitmaakt van het team. De longarts heeft eerder gesproken over: rechter afwijking opereren. Later is chirurgische bestraling ter sprake gekomen. Links: wellicht goed monitoren en afwachten. Bij de telefonische uitslag van de mediastinoscopie door de chirurg heeft hij een operatiedatum ingepland om de verdachte lymfeklier en afwijking op de linkerlong te verwijderen. Rechts is voor later..... Ik vraag me onderstaande af: Hoe kan de juiste behandeling worden bepaald als niet bekend is OF het kanker is, welke soort kanker het is en in welk stadium? Mijn voorkeur gaat absoluut niet uit naar een zware operatie en ik vraag me dan ook af of er andere mogelijkheden zijn voor behandeling of dat er echt nog aanvullende onderzoeken plaats moeten vinden? Ik hoop dat mijn verhaal niet te lang en duidelijk genoeg is om mij enige informatie te verschaffen die ik wellicht mee kan nemen naar mijn afspraak bij de chirurg.

  2. Antwoord

    De afwijkingen die bij u zijn gevonden (2 afwijkingen in de long en 1 afwijking in een lymfklier), zijn PET positief, maar er is geen weefsel diagnose die de diagnose kanker bevestigd. het is daarom lastig om een goed behandeladvies te bepalen op grond van bovenstaande bevindingen. ik kan mij voorstellen dat de chirurg inderdaad bewijs wil wat de aard van de afwijkingen betreft. Ik kan daarom zijn voorstel begrijpen om een ingreep te doen aan de linker kant, aangezien dit eventueel een hoger stadium van longkanker zou kunnen zijn en dat wellicht, indien dit peroperatief wordt bewezen tot een radicale resectie kan worden overgegaan. Uiteraard is mijn interpretatie alleen gebaseerd op bovenstaande beschrijving en heb ik geen oordeel over de plaatjes kunnen formuleren, aangezien ik deze niet ken. ik kan daarom niet inschatten of mijn interpretatie dan ook overéén komt met de bevindingen op het beeldvormend onderzoek. Ik zou u willen adviseren het eea nog eens met uw behandelaar te bespreken en wellicht is een tweede mening te adviseren om voor u een goede keuze te kunnen maken. Ik wens u veel succes toe.

Is jouw vraag over longkanker nog niet gesteld? Stel zelf een vraag aan een expert.

Stel je vraag