Nieuws Nieuwsbericht

Late gevolgen van kanker: ervaringen longkankerpatiënten

NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) deed medio oktober 2017 in samenwerking met al haar kankerpatiëntenorganisaties een onderzoek naar de ‘late gevolgen’ van kanker via Doneerjeervaring.nl. Bijna 3700 (ex-)kankerpatiënten vulden de vragenlijst in, daarvan waren 40 deelnemers longkankerpatiënt. In dit bericht lees je een deel van de uitkomsten van de vragenlijst.

Wat zijn late gevolgen?
Onder ‘late gevolgen’ verstaan we langdurige veranderingen die je ervaart op psychisch, lichamelijk, of cognitief gebied waardoor je dagelijks functioneren wordt belemmerd. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: vermoeidheid, concentratieproblemen, seksuele problemen, angst voor terugkeer van kanker, depressie, je werk niet goed kunnen uitvoeren, neuropathie of hart- en vaatziekten. Soms is het niet zeker of bepaalde klachten een gevolg zijn van (de behandeling van) kanker of van iets anders (bijvoorbeeld ouder worden).

Wie heeft de vragenlijst ingevuld?
Bijna 3700 (ex)-kankerpatiënten hebben de vragenlijst ingevuld. Daarvan zijn 40 deelnemers longkankerpatiënten. De gemiddelde leeftijd is 60 jaar en de meerderheid is vrouw (62%). De gemiddelde leeftijd van longkankerpatiënten is 64 jaar en de meerderheid is man (55%).

De uitkomsten

In hoeverre ervaren (ex-)kankerpatiënten ‘late gevolgen’?
Uit de resultaten blijkt dat 24% van de (ex-)kankerpatiënten die de vragenlijst invulden nog nooit van ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker heeft gehoord. Een meerderheid van 65% geeft aan zelf ‘late gevolgen’ te ervaren. Voor longkankerpatiënten is dit maar liefst 82%.

De meest voorkomende ‘late gevolgen’
In de tabel hieronder vind je de top 5 ‘ late gevolgen’ van klachten die alle deelnemers ervaren. De tweede kolom toont de uitkomsten van longkankerpatiënten.
Tabel 1. Ervaren ‘late gevolgen’ door (ex-)kankerpatiënten en longkankerpatiënten.
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Lees alle uitkomsten van het project ‘ late gevolgen van kanker: ervaringen longkankerpatiënten’