Logo isbg

Er zijn verschillende oorzaken waardoor iemand longkanker kan krijgen. Een van de oorzaken kan zijn dat iemand in aanraking is geweest met asbest. Vaak is dat gebeurd tijdens het werk dat iemand deed. Omdat de werkgever de werknemer hiervoor had moeten beschermen, is er nu een mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming aan te vragen.

Dit is mogelijk door de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling gaat op 1 januari 2023.

Wat kunt u doen?

Laat het altijd aan uw longarts weten als u gewerkt hebt met asbest.

Ga naar de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG), daar vindt u informatie en een paar vragen. Door die vragen te beantwoorden met Ja of Nee weet u of het zinvol kan zijn om u aan te melden.

De procedure
Als uit uw antwoorden blijkt dat het zinvol is om u aan te melden, kunt u dat doen via de website. Na uw aanmelding belt het ISBG u om u te vertellen hoe de aanvraagprocedure werkt.

Meer weten?
Op veel vragen vindt u antwoord op de website. Als u meer wilt weten of heeft u hulp nodig met het aanmelden, dan kunt u ons bellen 088 – 3037330

Voor meer informatie en aanmelding zie www.isbg.nl

Mesothelioom

Ook een andere vorm van kanker die ook door asbest veroorzaakt kan worden is mesothelioom. Deze vorm van kanker zit meestal in het borstvlies. Hiervoor bestaat al een tegemoetkomingsregeling. Deze wordt uitgevoerd door het Instituut Asbestslachtoffers.

Ook bestaat voor deze vorm van kanker een patiëntenorganisatie Asbestslachtoffer Vereniging NederlandDeel via

Lees verder...

  1. 3 januari 2023 Video over de longkanker 'reis' van Yvian
    Lees verder
  2. 29 december 2022 Familieleden vertellen hun verhaal in een podcast
    Lees verder
  3. 22 december 2022 Verpleegkundig specialist Janneke van der Stap gaat 200 km schaatsen
    Lees verder