Logo GLCC

The Global Lung Cancer Coalition (GLCC) deed onderzoek naar longkanker in 29 landen. In elk land deden 1.000 of meer mensen mee met de vragenlijst.

De GLCC is een samenwerking van patiëntenorganisaties die zich inzetten voor het vergroten van het bewustzijn en begrip van longkanker en campagne voeren om de resultaten van longkanker voor iedereen te verbeteren. Longkanker Nederland is lid van de GLCC.

In de vragenlijst werd gevraagd:

 • of mensen de symptomen van longkanker kennen
 • wat hun mening is over mensen met longkanker
 • wat hun mening is over vroeg opsporen van longkanker

Hieronder lees je de uitkomsten van de mensen uit Nederland die de vragenlijst invulden

Symptoom herkenning

In Nederland gaf 30,58% van de respondenten aan geen symptomen te kennen. Symptomen zijn klachten die je kunt hebben waarbij je een ziekte zou kunnen hebben.

Wil je weten wat de symptomen zijn van longkanker? Kijk dan hier.

 • 30,58% zei dat ze geen symptomen van longkanker kenden
 • Mannen (35,46%) gaven vaker aan geen symptomen te kennen dan vrouwen (27,84%)
 • Mensen tussen 18 en 24 jaar gaven het vaakst aan geen symptomen te kennen (38,43%)
 • Mensen die roken/hebben gerookt, gaven vaker aan geen symptomen te kennen in vergelijking met mensen die nooit hebben gerookt (31,32% versus 28,10%)

(Geen) Medeleven met mensen met longkanker

Meer dan acht van de tien mensen die longkanker hebben, kregen dat dat door roken. Daardoor er een stigma rond de ziekte is. Wereldwijd zijn er duizenden mensen die longkanker krijgen die nog nooit hebben gerookt. Mensen die wel hebben gerookt kunnen zich schuldig voelen en het praten met hun arts over mogelijke symptomen uitstellen.

In Nederland was 33,37% het eens met de stelling dat ze minder medeleven hadden voor mensen met longkanker. Gelukkig is het stigma op longkanker (negatieve mening van mensen over mensen met longkanker) in Nederland lager dan in verschillende andere landen. Maar ook hier speelt het nog.

Lees hier onze peiling over stigma bij longkanker.

 • 33,37% van de mensen was het eens met de stelling 'Ik heb minder medeleven voor mensen met longkanker dan voor andere vormen van kanker'; dit in vergelijking met 42,62% wereldwijd
 • Mannen hadden minder medeleven voor mensen met longkanker dan vrouwen (42,94% - 27,99%)
 • Meer dan 45% van de 18- tot 24-jarigen was het ermee eens dat ze minder medeleven hadden voor mensen met longkanker
 • Mensen die roken/hebben gerookt (33,89% ) hadden iets minder medeleven dan niet-rokers (32,63%)

Mening over bevolkingsonderzoek naar longkanker

Een nationaal screeningsprogramma (bevolkingsonderzoek) voor longkanker is belangrijk om de enorme last te verminderen die de ziekte geeft aan patiënten, hun families en de gezondheidszorg.

Longkankerscreening met een CT scan van de longen met een lage dosis straling redt levens. Dat komt doordat de ziekte dan in een vroeg stadium wordt gevonden wanneer genezen nog mogelijk is. De NELSON studie toonde een vermindering van 24% in longkankersterfte bij mannen en een vermindering van 33% bij vrouwen na 10 jaar follow-up in vergelijking met geen screening (de Koning 2020).

Er is in Nederland brede steun voor een landelijk bevolkingsonderzoek longkanker:
72,01% van de mensen die de vragenlijst invulden is voor een het bevolkingsonderzoek.

Op dit moment hebben maar enkele landen nationale screeningsprogramma's voor longkanker. In Nederland loopt op dit moment een proefbevolkingsonderzoek naar longkanker. Ook zal de Gezondheidsraad dit jaar een advies aan de Minister geven over het wel of niet invoeren van een bevolkingsonderzoek naar longkanker in Nederland.

Je leest hier meer over een bevolkingsonderzoek naar longkanker.

 • 72,01% van de mensen was het ermee eens dat er een nationaal screeningsprogramma voor longkanker moet komen om mensen met longkanker te helpen vroeg de diagnose te krijgen
 • Vrouwen (75,58%) waren meer voorstander van de noodzaak van screeningsprogramma's voor longkanker dan mannen (65,65%)
 • De steun nam toe met de leeftijd, van 60,82% van de 18-24-jarigen tot 82,96% van de 55-plussers
 • Er was weinig verschil tussen mensen die roken/hebben gerookt (73,07% ) en mensen die nooit hebben gerookt (71%)

Methodologie (onderzoeksmethode)

De GLCC heeft het marktonderzoeksbureau Censuswide opdracht gegeven om tussen 3 juli 2023 en 6 juli 2023 een online enquête uit te voeren onder volwassenen in 29 landen. De steekproeven omvatten ten minste 1.000 volwassenen (per land) en de gegevens werden gewogen op basis van leeftijd, geslacht en regio om een representatieve steekproef in elk land te produceren.

Aan de mensen die de vragenlijst invulden werden de volgende vragen gesteld:

• Vraag 1. Er zijn veel waarschuwingssignalen en symptomen van longkanker. Vermeld zoveel symptomen van longkanker als u maar kunt bedenken [er is een selectievakje voor 'Weet niet']

• Vraag 2. Longkanker wordt voornamelijk veroorzaakt door het roken van sigaretten en andere tabaksproducten. In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Ik heb minder medeleven voor mensen met longkanker dan voor andere vormen van kanker

• Vraag 3. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Er zou een nationaal screeningsprogramma voor longkanker moeten komen om mensen met longkanker te helpen vroeg de diagnose te krijgenDeel via

Lees verder...

 1. 2 april 2024 Bijeenkomst voor patiënten met longkanker met een mutatie
  Lees verder
 2. 28 maart 2024 Interview Marlous Zaal- patiënt met uitgezaaide longkanker in Margriet
  Lees verder
 3. 26 maart 2024 Vragenlijst: Kankerzorg in het ziekenhuis of op een andere plek, wat vind jij?
  Lees verder