Deze enquête wordt uitgevoerd voor Lungcancer Europe (LuCE). LuCE behartigt de belangen van mensen met Longkanker en hun naasten op Europees niveau.

Het doel van deze enquête is om de ervaringen van patiënten en hun naasten te inventariseren op het gebied van de emotionele en sociale impact van longkanker.

Doe mee!

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 15 minuten. Jouw antwoorden blijven vertrouwelijk,

er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd.

Naar de enquête ->Deel via

Lees verder...

  1. 11 juni 2020 Persoonlijke verhalen: Ad Verzendaal kreeg in 2018 de diagnose longkanker
    Lees verder
  2. 4 juni 2020 In memoriam Gineke van Bergen (1963-2020)
    Lees verder
  3. 2 juni 2020 Huisarts Mirjam wil haar laatste levensfase niet thuis op de bank doorbrengen
    Lees verder