Dinsdag 15 februari 2022 is het rapport ‘Lung cancer in Europe: the way forward’ gelanceerd via een webinar, waar wij bij aanwezig waren. Het rapport gaat over het verbeteren van de longkankerzorg in Europa. Het is opgesteld door The Health Policy Partnership in samenwerking met vertegenwoordigers van een aantal organisaties, waaronder Lung Cancer Europe (LuCE) en Global Lung Cancer Coalition (GLCC), waar Longkanker Nederland ook lid van is.

Vier prioriteiten

In het rapport worden vier prioriteiten genoemd. Een daarvan is vroege opsporing van longkanker. We lichten de vier prioriteiten kort toe.

1. Verbeter het bewustzijn, verminder het stigma

Mensen weten vaak niet dat hun klachten kunnen wijzen op longkanker. Daarom gaan ze vaak te laat naar de huisarts. Ook weet niet iedereen welke behandelopties er voor longkanker zijn. Dit kunnen we verbeteren door hier meer aandacht voor te vragen. Longkanker wordt vaak geassocieerd met roken. Dit stigma zorgt voor een schuldgevoel en schaamte bij mensen die longkanker hebben. We moeten ervoor zorgen dat het stigma verdwijnt en dat roken wordt erkend als een verslaving waar je hulp voor moet krijgen om eraf te komen. Ook moeten we ervoor zorgen dat er minder mensen gaan roken.

2. Verbeter de mogelijkheden voor vroege opsporing van longkanker: door screening

Wanneer longkanker eerder wordt ontdekt en behandeld is er een betere kans op genezing mogelijk. Dit kan door het screenen van mensen met een hoog risico op longkanker, naast het bieden van een goed stoppen-met-roken programma. Onderzoek heeft uitgewezen dat tumoren eerder worden opgespoord wanneer mensen die lang verslaafd zijn of zijn geweest aan roken, jaarlijks een CT-scan van hun longen laten maken. Longkanker Nederland pleit ook voor een landelijk bevolkingsonderzoek naar longkanker. Daarnaast moet gezocht worden naar andere risicofactoren waardoor in de toekomst nog meer mensen baat kunnen hebben bij vroege opsporing van longkanker.

3. Verminder de ongelijkheden in toegang tot zorg en resultaten

Niet in alle Europese landen is de longkankerzorg hetzelfde. In het ene land is een bepaalde behandeling verkrijgbaar, in een ander land niet. Dat is ook zo voor bepaalde diagnostiek. Ook de gelijkheid op goede longkankerzorg binnen de verschillende landen moet dus verbeterd worden.

Verder zijn er veel verschillende soorten longkanker. Hierdoor zijn er ook verschillende behandelingen mogelijk. Toch krijgt niet iedereen een behandeling op maat. We moeten ervoor zorgen dat patiënten toegang krijgen tot de beste longkankerzorg. Dat de patiënt bijvoorbeeld een weefselonderzoek krijgt om te weten welke vorm van longkanker iemand heeft. En daar de juiste behandeling voor krijgt. Ook zijn er ongelijkheden op sociaaleconomisch gebied. En moet er een aanpak komen voor het verminderen van longkanker bij vrouwen. Want steeds meer vrouwen krijgen longkanker, terwijl het aantal mannen gelijk blijft of daalt.

4. Verbeter de beschikbaarheid van hoogwaardige zorg

Prioriteit vier is ervoor zorgen dat mensen met longkanker goede zorg krijgen door:

 • Het aanbieden van multidisciplinaire zorg.
 • Goede registers: In Nederland is er een registratie van de zorg die mensen met longkanker krijgen. Door de informatie hieruit te gebruiken, kan de zorg verbeterd worden. Nog niet alle Europese landen hebben zo'n registratie. Die moet er dus overal komen.
 • Aandacht voor 'survivorship': Door nieuwe behandelingen leven mensen langer met longkanker. Daarom moet er ook aandacht zijn voor waar mensen mee te maken krijgen als ze langer leven met longkanker. Ook deze mensen blijven zorg en ondersteuning nodig hebben.
 • Inzet van digitale innovaties: denk hierbij aan Artificiële Intelligentie en mogelijkheden van monitoren van hoe het gaat met de patiënt.
Rapport over verbeteren longkankerzorg in Europa website

Deel via

Lees verder...

 1. 9 februari 2022 Doe mee en vul de vragenlijst in over lotgenotencontact
  Lees verder
 2. 9 februari 2022 Longkankerpatiënt John Franke zet gemeentepolitiek in voor bevolkingsonderzoek naar longkanker
  Lees verder
 3. 4 februari 2022 Meer dan 10.000 longkanker doden per jaar. Zorg dat er een bevolkingsonderzoek komt!
  Lees verder