Het coronavirus zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Hier lees je op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor jou en de nadelige gevolgen voor je behandeling zo veel mogelijk worden beperkt.

Laatste update: 6 april 2020

Aanvullende informatie rondom zittend ziekenvervoer

Maak je als patiënt gebruik van zittend ziekenvervoer? Zorgverzekeraars en vervoerders hebben afgesproken dat vanwege de coronacrisis patiënten altijd alleen vervoerd worden. Het vervoer gebeurt bij voorkeur in een busje, zodat de regel voor het houden van anderhalve meter afstand tussen chauffeur en patiënt zo veel mogelijk in acht genomen kan worden. Lees meer over deze corona-regeling of lees meer over algemene regeling rondom zittend ziekenvervoer.

Onderstaande informatie is opgesteld in afstemming met NVMO, NVALT, NVvH en PZNL.

Soms een aanpassing in behandelplan

Medisch specialisten willen bij patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het coronavirus. De risico’s van de behandeling op verminderde afweer worden dan ook afgewogen tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat er soms andere kuren zullen worden geven, kuren zullen worden overgeslagen of een behandeling zal worden uitgesteld. Dit wordt alleen gedaan als de medisch specialisten denken dat de kanker zo nog steeds goed behandeld kan worden.

Minder ziekenhuisbezoeken

Om de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, wordt geprobeerd het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, er worden zo min mogelijk CT-scans gemaakt en ziekenhuisopnames worden zoveel mogelijk beperkt. Dit wordt alleen gedaan als het voor jouw kankerbehandeling veilig kan. Daarnaast vragen medisch specialisten om met maximaal 1 begeleider naar de polikliniek te komen (dus totaal 2 personen).

Persoonlijke aanpak

Per patiënt wordt bekeken wat voor hem of haar het beste is. Jouw eigen medisch specialist of verpleegkundige zal met je bespreken wat dit voor jou betekent en samen met jou besluiten wat voor jou het beste is. Alle medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen zij meteen hun werkwijze aan. Ze staan in nauw contact met collega’s over de hele wereld en delen hun ervaringen dagelijks. Heb je vragen over je behandeling, neem dan contact op met je eigen arts.

Wil je via internet contact hebben met andere mensen met longkanker?

Klik dan hier voor direct contact met andere mensen met longkanker.

Laatste update: 6 april 2020

Bron: NFKDeel via

Lees verder...

  1. 1 april 2020 Webinar ‘Welke gevolgen heeft het coronavirus op mijn kankerbehandeling?’
    Lees verder
  2. 30 maart 2020 Innovaties in Oncologie: Immuuntherapie versterkt je eigen afweersysteem tegen kanker
    Lees verder
  3. 27 maart 2020 Innovaties in Oncologie: Meer mogelijkheden bij ALK-positief niet-kleincellig longkanker
    Lees verder