Oproepen

Herhaalde oproep: Vragenlijst over impact longkanker en slikken van tabletten of pillen

Vanwege eerder technische problemen bij deze vragenlijst, nog een keer deze oproep.

Via onze Europese collega LuCe ontvingen het verzoek om deze vragenlijst te delen. De vragen gaan over hoe het voor jou is om longkanker te hebben. Ook staan er vragen in de lijst over of je tabletten of pillen slikt voor longkanker of andere klachten en hoe dat gaat.

Als je mee wilt doen, kan je hier de vragenlijst invullen.

Oproep: Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, wat is jouw ervaring?

Hoe ervaar jij de veranderingen in de zorg als gevolg van de coronacrisis? Met de nieuwe Doneer Je Ervaring-vragenlijst gaat NFK op zoek naar de ervaringen van kankerpatiënten én zorgverleners die in de afgelopen maanden van de coronacrisis in het ziekenhuis kankerzorg hebben gekregen of geleverd.

Hoe kankerpatiënten de eerste gevolgen van de coronacrisis hebben ervaren, peilde NFK eerder dit jaar.

Vanwege het coronavirus hebben ziekenhuizen veel maatregelen getroffen om de zorg zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo zijn afspraken omgezet naar (video)belafspraken en mochten er minder begeleiders mee naar het ziekenhuis. Met onze nieuwe peiling gaat NFK hier dieper op in. Hoe ervaar je de ziekenhuisafspraken op afstand? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat vind je van de coronamaatregelen?

Graag vragen we je om anoniem je ervaring te delen. De invultijd is afhankelijk van jouw situatie en varieert tussen de 5 en 15 minuten.

Ga hier naar de vragenlijst ->>

De vragenlijst staat open tot 3 november 2020.

Waarom deze vragenlijst?
NFK vraagt naar de ervaringen van zowel patiënten als artsen en verpleegkundigen. Alle ervaringen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de politiek om afspraken te maken over de toekomst van de kankerzorg. De wens is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd, te behouden, en het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat voor de kankerzorg de juiste balans wordt gevonden tussen ‘zorg op afstand’ en ‘zorg in het ziekenhuis’.

De resultaten van de vragenlijst deelt NFK op 15 december op nfk.nl/corona.

Deze peiling is een initiatief van koepelorganisaties in de zorg SONCOS, V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie en NFK met de 19 aangesloten lidorganisaties.

Bron: NFK

Enquête over hoe informatie voor patiënten met longkanker zou moeten zijn

 

Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar de informatie en keuzes van de patiënt in de behandeling van niet-kleincellig longkanker.

Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de informatie over de ziekte en behandeling wordt gegeven op een manier die het prettigst is voor patiënten.

Een ander onderdeel is dat de keuze voor (het soort) behandeling zoveel mogelijk in overleg met de patiënt wordt gemaakt.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in patiëntvoorkeuren in informatievoorziening en gezamenlijke beslisvorming. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen wij de kwaliteit van de patiëntenzorg in de toekomst verbeteren.

Wat wordt er van u verwacht?
Deelname houdt in dat wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Wilt u verder nog iets weten?
U kunt uw vragen stellen aan het onderzoeksteam: s.abdullah@erasmusmc.nl

Met vriendelijke groet, 

Het onderzoeksteam 

 Drs. S. Abdullah, arts-onderzoeker, s.abdullah@erasmusmc.nl

 

 

Meedoen aan onderzoek: Begeleiding bij zorgen over terugkeer van kanker

Ben je succesvol behandeld voor kanker, maar maak je je zorgen over een mogelijke terugkeer van de ziekte? En zou je het prettig vinden om bij het omgaan met deze zorgen begeleiding te krijgen? Dan is meedoen aan dit onderzoek wellicht iets voor jou. 

Door betere behandelingen en eerdere opsporing is kanker gelukkig voor steeds meer mensen goed te behandelen. Maar ook na een succesvolle behandeling blijven er soms zorgen over de mogelijke terugkeer van de ziekte. Nadenken over een gezondere leefstijl kan helpend zijn. Maar als je je veel zorgen maakt kan dat een negatieve invloed hebben op het dagelijks leven. Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt online begeleiding om te helpen met deze zorgen om te leren gaan en er minder last van te ervaren. Een praktijkondersteuner uit de huisartsenpraktijk verzorgt deze online begeleiding.

Wat houdt het in?
Met dit onderzoek wil het Helen Dowling Instituut in kaart brengen of deze begeleiding werkt en deze zorg verder verbeteren. Wie meedoet aan het onderzoek krijgt kosteloos online begeleiding van een hulpverlener. Deze begeleiding bestaat uit drie tot vijf gesprekken via beveiligd beeldbellen. Daarnaast doorloop je een online programma waarin je ervaringen van lotgenoten tegenkomt en tips en oefeningen krijgt om zelf mee aan de slag te gaan. Verder vul je een aantal keer vragenlijsten in over hoe het met je gaat.

Wie kan meedoen? 
Voor dit onderzoek zoekt HDI mensen die:

  • Achttien jaar of ouder zijn
  • Tussen de 3 maanden en 10 jaar geleden succesvol zijn behandeld voor kanker
  • Last hebben van zorgen over terugkeer van de ziekte en hierbij graag begeleiding willen.

Meedoen of meer weten?
Voor aanmelden of vragen kan je terecht bij onderzoeker Yvonne Luigjes of onderzoeksassistent Rosalie van Woezik van het HDI, via 030 252 4020, yluigjes@hdi.nl of rvanwoezik@hdi.nl. Of klik op de link hieronder en laat je contactgegevens achter, dan nemen zij zo snel mogelijk contact op.

Aanmelden ->>

Bron: Helen Dowling Instituut

Oproep: MATCH-studie – deelname aan een onderzoek ter verbetering van psychologische behandelingen

Doel van de MATCH-studie:
Het doel van dit onderzoek is om psychologische behandelingen voor ex-kankerpatiënten te verbeteren. Dit wordt gedaan door een nieuwe vorm van bestaande psychologische behandelingen aan te bieden. In deze nieuwe psychologische behandeling wil Amsterdam UMC beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt, door op een systematische manier te personaliseren. Ze vergelijken deze nieuwe psychologische behandeling met een reeds effectief gebleken psychologische behandeling.

Doelgroep van de MATCH-studie:
Doelgroep van deze studie betreft mensen die de behandeling van kanker minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar geleden hebben afgerond, ziektevrij zijn, maar (nog) kampen met ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en/of somberheid (www.amc.nl/MATCH).

Meedoen?
Neem contact op met Susan Harnas van het Amsterdam UMC via dit emailadres: s.j.harnas@amsterdamumc.nl

steun ons werk

Onderzoeken en interviews

Longkanker Nederland wordt regelmatig benaderd met vragen over medewerking van mensen met longkanker aan onderzoeken of interviews. Dit kan (wetenschappelijk) onderzoek zijn of een interview voor een tijdschrift, krant, op de radio of televisie. Via deze Oproepen-pagina willen wij de juiste persoon aan een verzoek koppelen. Een oproep kan eerder worden ingetrokken als er een geschikte kandidaat is gevonden.

Oproep plaatsen

Wil je een oproep doen voor medewerking aan een onderzoek of interview, stuur dan een email naar info@longkankernederland.nl. Omschrijf hierin duidelijk om wat voor een oproep het gaat, naar wie je op zoek bent en wat er van de gezochte persoon wordt gevraagd. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.