• nivolumab bij adenocarcinoom

  Answer Question
  Categorie:
  0
  0

  Op uw website lees ik dat nivolumab kan worden voorgeschreven bij NSCLC van het adenotype. Mijn moeder is recent gediagnosticeerd met gemetastaseerd NSCLC (adenocarcinoom). Zij start binnenkort met chemotherapie.
  Het is mij nog niet duidelijk of nivolumab alleen kan worden voorgeschreven na chemotherapie, of dat het ook als eerste behandeling kan worden voorgeschreven (zonder dat chemotherapie nog is geprobeerd) en of zij daar dus nu al in aanmerking voor komt. Ik zou dit graag willen weten.
  Alvast Bedankt!

  Marked as spam
  Datum bericht 02-10-2015 12:09
  467 views

  (1)

  0
  Private answer

  Immunotherapie met nivolumab wordt thans aangeboden in 12 centra in Nederland in een zogenaamd compassionate use programma. Patiënten met uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom, die al eerder behandeld zijn met chemotherapie, komen voor dit programma in aanmerking. Het kan dus niet worden voorgeschreven bij patiënten die nog niet eerder zijn behandeld met chemotherapie, omdat daar nog geen wetenschappelijk bewijs voor bestaat.

  Marked as spam
  Beantwoord op 21-04-2016 12:11