Nieuws

Niemand verdient longkanker

Opmaak 1Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland roept halt aan stigma

Utrecht, 6 juni 2015 – Vandaag start Longkanker Nederland een nieuwe campagne over het ‘eigen schuld’-stigma rondom longkanker.¹ Uit onderzoek² blijkt dat 55% van de mensen vindt dat longkankerpatiënten de ziekte aan zichzelf te danken heeft. Dit leidt ertoe dat patiënten niet de zorg en steun krijgen die ze nodig hebben. Daarom verschijnen deze week op treinstations van grote steden billboards met ‘Niemand verdient longkanker’-posters.

Wanneer mensen horen dat iemand kanker heeft, reageren ze geschokt en meelevend, terwijl longkankerpatiënten vaak gevraagd worden “heb je gerookt?” Bewust of onbewust wordt een ‘eigen schuld’-stigma op deze mensen geplakt. Om aan te tonen dat het stigma over longkanker hardnekkig is, vroeg Longkanker Nederland filmmaker Frans Bromet de straat op te gaan. De bijzondere mini-documentaire is hier te bekijken.

Ziekteproces nog zwaarder
Het stigma rondom longkanker leidt in teveel gevallen tot depressies, schaamte en sociaal isolement bij patiënten. Veel mensen durven er niet voor uit te komen dat ze longkanker hebben omdat ze bang zijn nagewezen te worden dat zij het aan zichzelf te danken hebben. Bekende Nederlanders komen er ook maar zelden voor uit. Bovendien zorgt het stigma ervoor dat veel patiënten niet naar de best mogelijke informatie, behandeling en psychische ondersteuning durven te vragen. En dat terwijl er jaarlijks zo’n 10.000 mensen aan longkanker overlijden. Dat is ongeveer net zo veel als aan borstkanker, prostaatkanker en darmkanker bij elkaar. De overlevingskansen voor longkankerpatiënten zijn sinds 40 jaar nauwelijks verbeterd. Vanaf dit jaar zullen er meer vrouwen aan longkanker overlijden dan aan borstkanker.

Niemand verdient longkanker
“Behandel mensen met longkanker net zoals andere mensen met kanker. Longkanker is een zeer ernstige ziekte met veel te veel dodelijke slachtoffers. Meer bewustzijn over het stigma draagt bij aan betere kwaliteit van leven en zorg voor longkankerpatiënten,” aldus Marcel Canoy, voorzitter van Longkanker Nederland. Met deze campagne hoopt Longkanker Nederland iedereen bewust te maken van het bestaande stigma en de schrijnende gevolgen daarvan. Niemand verdient longkanker.

 

¹ Deze campagne is mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.
² Onderzoek over de perceptie van longkanker. Uitgevoerd in augustus 2014 door Harris Poll, in opdracht van Novartis, onder 10.111 respondenten uit 10 landen wereldwijd, via www.anyoneanylung.com.