Op maandag 21 januari vindt de presentatie van de Stopcoach plaats in het Louwman Museum in Den Haag. Dit gebeurt tijdens de openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019. Voor het derde jaar op rij staat deze week het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg centraal.

Wat is de Stopcoach?

De Stopcoach is een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke app die helpt bij het stoppen met roken. Het is een combinatie tussen e-health en face-to- face contact. De app is in Engeland bewezen effectief, ook bij laagopgeleide rokers. Omdat mensen in kwetsbare groepen meer moeite hebben om te stoppen met roken, starten het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Pharos en het Trimbos-instituut een pilot in Nederland. Verschillende universiteiten, hogescholen en patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zijn onderdeel van de adviescommissie van deze pilot. De StopAdvisor (zo heet de Engelse versie) wordt vertaald naar de Nederlandse context in de vorm van een app. Er is gekozen voor een app omdat die, ook voor mensen met een lage sociaaleconomische status, gebruiksvriendelijker is dan een website.

Pilot in gemeenten


Naast de presentatie tijdens de openingsmanifestatie van de e-healthweek, start ook de wijkgerichte implementatie van de app in gemeenten Stadskanaal, Weststellingwerf, Hulst en Roermond. De drie samenwerkende partners geven daarbij nadrukkelijk aan dat ehealth-toepassingen zoals de Stopcoach geen allesomvattende oplossing bieden. Aanvullend contact met zorgverleners is altijd belangrijk bij het gebruik van ehealth-toepassingen. De gemeenten in de pilot helpen inwoners die willen stoppen met roken daarom niet alleen met de Stopcoach, maar ook met andere lokale ondersteuning, zoals bijvoorbeeld stoptrainingen, hulp bij schulden of een cursus stressreductie. Alles op maat van de lokale situatie.

Achtergrond


In Nederland roken meer dan 3 miljoen mensen. Elk jaar sterven 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. De meeste rokers willen stoppen. Toch lukt het slechts 8 procent van de rokers die een stoppoging doen om effectief te stoppen. Roken veroorzaakt 15 kankersoorten en draagt bij aan 28% van de sterfgevallen ten gevolge van kanker. Zowel roken als de gezondheidsschade door roken, komen meer voor bij laagopgeleide mensen. Een belangrijke reden hiervoor is dat bestaande stoppen-met-rokeninterventies laagopgeleide rokers onvoldoende bereiken en ook onvoldoende aansluiten op hun behoeftes. Dit is een belangrijke tekortkoming in het verlagen van de rookprevalentie en het voorkomen van roken-gerelateerde kanker in Nederland.
Deel via

Lees verder...

  1. 18 januari 2019 21ste Nationale Longkanker Symposium - screening naar longkanker
    Lees verder
  2. 18 januari 2019 Gratis mini workshop “Kanker heb je samen” op Wereldkankerdag
    Lees verder
  3. 14 januari 2019 Goede zorg voor laaggeletterde mensen met longkanker
    Lees verder