Longkanker wordt vaak pas in een laat stadium gevonden. Om de kans op overleving te vergroten willen we dat daar iets aan verandert. Voor borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker is er een bevolkingsonderzoek om deze kankers eerder te ontdekken. We willen dat er ook een bevolkingsonderzoek voor longkanker komt. Het Ministerie van Volksgezondheid dat hierover gaat, denkt dat er geen bevolkingsonderzoek naar longkanker mogelijk is. Vandaag gaan we tijdens een besloten bijeenkomst met een aantal partijen in gesprek om te kijken wat wel mogelijk is om longkanker eerder te ontdekken.

De besloten bijeenkomst is in Utrecht. Het is een initiatief van het Radboudumc, Erasmus MC, de beroepsverenigingen van longartsen en van radiologen en Longkanker Nederland. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met een aantal partijen in gesprek over de stand van zaken van het bevolkingsonderzoek naar longkanker in landen om ons heen. En, nog belangrijker, we praten ook over de mogelijkheden van vroege opsporing van longkanker in Nederland.

John Franke, zelf patiënt met longkanker en voorvechter van het bevolkingsonderzoek, zal vertellen waarom hij vindt dat dit zo belangrijk is. Daarna zal Prof. dr. Mathias Prokop, radioloog, een presentatie geven over de mogelijkheden van het opsporen met een jaarlijkse CT scan bij mensen met een hoog risico op longkanker. Namens het Ministerie zal mr. Tineke Kleefkens toelichten waarom een bevolkingsonderzoek niet zou kunnen en wat wel mogelijk is.

Na de presentaties wordt in kleine groepjes gebrainstormd om te kijken wat de vervolgstappen zijn. Hieraan doen VWS, patiënt John, onderzoekers, huisartsen, longartsen, KWF, NFK en het RIVM mee.

We hopen de dag af te sluiten met meer kennis om vroege opsporing van longkanker snel mogelijk te maken.

Longkanker 680x496 c

Deel via

Lees verder...

  1. 26 april 2022 Jaarverslag 2021: lees wat we allemaal hebben bereikt
    Lees verder
  2. 25 april 2022 UMCG ontvangt ZonMW subsidie voor verbeteren multidisciplinair zorgpad longkanker: samen sterker!
    Lees verder
  3. 21 april 2022 Samen Beslissen: praat met jouw arts over wat jij belangrijk vindt
    Lees verder