Met trots presenteert Longkanker Nederland het jaarverslag 2021. We zijn tevreden met wat bereikt is en delen graag een paar hoogtepunten. Ook in 2022 zetten we ons in voor iedereen die met longkanker te maken heeft. Want er is nog een weg te gaan, gezien de cijfers over longkanker.

Helaas overlijden, in vergelijking met andere vormen van kanker, aan longkanker nog steeds verreweg de meeste mensen per jaar in Nederland. Dit maakt dat wij ons extra verantwoordelijk voelen om, samen met andere partijen, de zorg voor longkanker te verbeteren.

Cijfers longkanker januari 2022 png

Hoogtepunten

In 2021 is Longkanker Nederland 99 keer benaderd voor inbreng van patiëntperspectief. Aan 96% van de verzoeken is gehoor gegeven. Voor een groot deel betrof het meelezen met onderzoeksvoorstellen en hier input op geven, een support letter afgeven en het participeren in werkgroepen van onderzoeken. Daarnaast hebben we ook andere projecten opgepakt. Graag noemen we drie hoogtepunten uit de vele activiteiten die we in 2021 hebben gedaan.

Scholing longkanker voor huisartsen

We hebben meegewerkt aan een scholing over longkanker voor huisartsen en andere zorgverleners. Aanleiding hiervoor waren de groepsgesprekken die in 2020 met patiënten zijn gehouden. Daaruit kwam vaak naar voren dat longkanker niet altijd meteen herkend wordt door huisartsen. Terwijl huisartsen een hele belangrijke rol hebben in het signaleren van longkanker. Ook begeleiden zij patiënten in de laatste levensfase.

Boekje en video over chemotherapie bij longkanker

Op verzoek van verpleegkundig consulent longoncologie in het Erasmus MC, Marcel de Ruiter, is een boekje over chemotherapie bij longkanker ontwikkeld. Hier werkten ook twee verpleegkundig specialisten en twee patiënten aan mee. Daarnaast hebben we een video gemaakt over chemotherapie en welke bijwerkingen je kunt krijgen. De video kun je ook bekijken in andere talen: Engels, Turks of Berbers.

Meer genezing en vroege opsporing (bevolkingsonderzoek)

Longkanker wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt. Dat maakt dat de overlevingskansen slechter zijn dan bij andere vormen van kanker. Daarom werken wij mee aan het mogelijk maken van vroege opsporing van longkanker.

Samen met het Radboudumc denken we na over hoe we kunnen zorgen voor de komst van een bevolkingsonderzoek naar longkanker in Nederland. Ook lobbyen wij om dit voor elkaar te krijgen. Zo hebben wij onder andere een oproep – met video – gedaan aan de regering om het bevolkingsonderzoek op te nemen in het Regeerakkoord. Ook lieten we een cartoon maken om antwoord te geven op de opinie die soms wordt gegeven dat er geen vroege opsporing moet komen, ‘want dan had je maar niet moeten roken’.

Cartoon Longkanker Nederland pleit voor landelijk bevolkingsonderzoek DEF Tekengebied 1

Dankwoord

Wij danken iedereen die zich vrijwillig heeft ingezet voor Longkanker Nederland. Ook bedanken wij iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd. Longkanker Nederland bestaat dankzij subsidies en giften. Daarom danken wij in het bijzonder:

 • alle mensen die een donatie hebben gedaan aan Longkanker Nederland;
 • alle mensen die via Facebook op hun verjaardag geld voor ons hebben ingezameld;
 • Yvian Jenniskens voor het organiseren van een sponsorloop;
 • KWF kankerbestrijding en Ministerie van VWS;
 • de geneesmiddelenbedrijven die het mogelijk hebben gemaakt dat Longkanker Nederland informatiemateriaal heeft kunnen ontwikkelen en gratis beschikbaar kan stellen;
 • Danone en geneesmiddelenbedrijven voor de ondersteuning van het project Best Onco Care.

Wij hopen dat je ons jaarverslag met interesse zult lezen.Deel via

Lees verder...

 1. 25 april 2022 UMCG ontvangt ZonMW subsidie voor verbeteren multidisciplinair zorgpad longkanker: samen sterker!
  Lees verder
 2. 21 april 2022 Samen Beslissen: praat met jouw arts over wat jij belangrijk vindt
  Lees verder
 3. 19 april 2022 Voorjaarsbijeenkomsten LiLo (Live Longer België) voor mensen met longkanker en longvlieskanker
  Lees verder