Nieuws Nieuwsbericht

Sterfgevallen longkanker voorkomen door screening met CT

Nederlandse onderzoekers presenteerden op het Wereld Longkanker Congres in Toronto resultaten van het proefbevolkingsonderzoek naar longkanker (NELSON studie), gefinancierd door ZonMw. De studie heeft aangetoond dat een CT-scan van de longen longkanker in een veel gunstiger stadium ontdekt. Hierdoor wordt het risico om aan deze ziekte te overlijden met bijna 26% verlaagd.

Lees hier het hele artikel

Reactie Longkanker Nederland: Er is in de media kritiek op de opzet van dit onderzoek. Het is goed om kritisch te kijken naar onderzoek. Laten we alleen niet vergeten wat het belang is van eerder opsporen. Daar moet aandacht voor blijven. Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland vindt het heel belangrijk dat er een instrument komt waarmee longkanker vroegtijdig wordt opgespoord. Longkanker wordt meestal pas in een laat stadium ontdekt waardoor genezing niet meer mogelijk is. Graag zien we een combinatie van voorkomen dat mensen gaan roken. Voor mensen die al roken en moeilijk kunnen stoppen goede hulp. En eerder opsporen van longkanker bij een zo groot mogelijke groep.